Browsing Archives

האזין

הֶאֱזִין – הִקשִיב כדי לשמוע

השורש: א.ז.ן

שם הפועל: לְהַאֲזִין

שם הפעולה: הַאֲזָנָה

דוגמאות:

אני מַאֲזינה ל'קול המוסיקה' ברדיו.

הקריין ברדיו אומר: בוקר טוב לכל המאזינים! אני מאחל לכם הַאֲזָנָה עֲרֵבָה!

האזנתי לשיחה שלהם.

הוא מאזין למוסיקה באוֹזנִיות כדי לא להפריע לחברים.

לחלק מהידיעות בחדשון זה אפשר גם להאזין.

יד לפה! האויב מאזין!

המשטרה האזינה לשיחות הטלפון של החשוד ברצח.

הַאֲזָנַת סתר היא אחד הכלים של המשטרה והמודיעין.

 

הערך האזין נמצא בידיעות:

22.06.1621.03.1720.11.1707.01.1825.12.18, 09.07.20, 14.02.22, 03.08.22, 10.12.23