Browsing Archives

הצפה

הֲצָפָה – שִיטָפוֹן, כניסת כמות גדולה של מים למקומות יבשים

רבים: הֲצָפוֹת

שם הפועל: לְהָצִיף

דוגמאות:

בגלל הגשם היו הצפות בדירות קרקע. העירייה מפנה את המים.

מי הים הֵצִיפו את החוף.

התלמידים הציפו את המורה בשאלות.

החברה הורידה את מחירי הטיסות לשלושה ימים. הייתה הצפה של הזמנות.

 

הערך הצפה נמצא בידיעות: 16.07.1729.08.1711.09.1704.01.1826.04.1804.07.1828.01.19, 22.07.1905.08.19, 09.12.19, 05.01.20, 08.01.20, 09.01.20, 22.11.20, 20.12.21, 06.12.23, 26.01.24, 31.01.24, 18.02.24