Browsing Archives

הצביע

הִצבִּיעַ – הרים אצבע, השתתף בבחירות או בקבלת החלטה

הִצְבִּיעַ על משהו – רצה שכולם יִרְאוּ את הדבר

השורש: צ.ב.ע

שם הפועל: לְהַצבִּיעַ

שם הפעולה: הַצבָּעָה

מצביעים בעד, מצביעים נגד, מצביעים עבור משהו או מישהו

נִמנע מהצבעה – לא מצביע

דוגמאות:

אחוז הההצבעה בבחירות היה נמוך. רוב המצביעים הצביעו בשעות הערב.

הצבעתי בעד ההצעה של משה ונגד ההצעה של רינה.

מה היו תוצאות ההצבעה?

המורה: מי שרוצה לדבר ירים אצבע, בבקשה. מי שלא יצביע לא ישתתף!

הוא הצביע על האיש שעבר ברחוב ואמר לאשתו: זה השכן החדש שלנו.

 

הערך הצביע נמצא בידיעות:

20.06.1619.09.1605.12.1608.12.1622.12.1607.02.1726.03.17

23.04.1704.06.1706.09.1706.09.1726.09.1728.09.1729.11.1724.12.17,

 13.02.18, 13.03.1819.03.18,

20.03.1807.05.1821.05.1803.06.1803.06.1819.07.1830.10.1808.11.18, 19.11.1829.11.1811.12.18, 13.12.18,

18.12.1827.12.1816.01.1911.02.1921.02.1924.02.1925.02.1907.03.19

12.03.1925.03.19, 27.03.1907.04.19,

01.05.1914.05.1903.06.1904.06.19, 23.06.19, 03.09.19, 05.09.19, 08.09.19, 10.09.19, 16.09.19, 17.9.19, 19.09.19, 22.09.19, 11.11.19, 09.12.19, 19.12.19, 31.12.19, 06.02.20, 09.02.20, 18.02.20, 21.02.20, 03.03.20, 03.03.20, 04.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 16.06.20, 02.07.20, 14.10.20, 03.11.20, 09.12.20, 22.12.20, 14.01.21, 18.01.21, 26.01.21, 26.01.21, 02.03.21, 09.03.21, 14.03.21, 18.03.21, 20.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 08.06.21, 17.06.21, 01.09.21, 02.09.21, 04.11.21, 11.11.21, 15.11.21, 16.12.21, 05.01.22, 24.01.22, 28.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 13.03.22, 25.04.22, 27.04.22, 24.05.22, 07.06.22, 17.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 11.07.22, 26.10.23, 14.11.23, 22.11.23, 28.11.23, 05.12.23, 19.12.23, 01.01.24, 04.01.25, 16.01.24, 21.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 27.02.24, 28.02.24, 05.03.24, 10.03.24, 14.03.24, 26.03.24, 20.05.24, 07.07.24