Browsing Archives

כ״ט בסיון תשפ״ב 28.06.22

השבוע – שְבוע הסייבר

השבוע – שְבוע הסייבר

כֶּנֶס בין לְאומי בישראל

שְבוע הסייבר, אחד מכִּנְסֵי הסייבר המוֹבִילִים בעולם, מִתקיים השבוע, זו השנה ה-12, באוניברסיטת ת"א.

אַלפֵי אורחים מכל רחבי העולם לוקחים חלק באֵירוּעֵי שבוע הסייבר, בהם:  מוּמְחים, מְקבלֵי הַחלטות, מַשְקִיעִים, אנשֵי תַעֲשִׂייָה בְּכירים, מנהלֵי סטרטאפים, אנשֵי טכנולוגיה, אקדמאים, סטודנטים והאקרים.

במַהֲלַך השבוע מתקיימים כארבעים כְּנסים, שולחנות עגולים וכן סַדְנָאוֹת מַעֲשִׂיוֹת.

כִּיפַּת סייבר

ראש רָשות הסייבר הלְאומית הישְׂרְאלית, גבי פורטנוי, אמר בכנס כי מתחילת השנה הנוכְחית הרָשות הָדְפָה כ-1,500 ניסְיונות לְבַצֵעַ מִתְקֶפֶת סייבר נגד מַטָרוֹת ישְׂרְאליות וכי איראן היא שַחְקָן מרכזי במֶרְחַב הסייבר לצד חיזבאללה וחמאס.

עוד אמר כי המַעֲרָך ברָאשוּתוֹ מְקַדֵם פִּתְרוֹן של 'כִּיפַּת סייבר' שתָגֵן על המרחב האֶזְרָחִי.

לוֹחמַת העתיד כבר כאן

ראש הממשלה נפתלי בנט אמר בכֶּנֶס כי הסייבר עומד להיות אחד המְמַדִים הדומיננטיים של לוֹחמַת העתיד, אם לא הדומיננטי שבהם. "כיום אפשר לְנַצֵחַ את האויב בסייבר, עם קבוצה של אנשים שיושבת מאחורי מִקְלֶדֶת במקום 50 או 100 חיילי קומנדו מאחורי קַוֵוי האויֵב", אמר.

 

 

 

בתמונה: הסמל הרשמי של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, ע"י אורן דוד פור, תחת רישיון 

מַנְכַּ"ל פייזר מְבקר בישראל

מַנְכַּ"ל פייזר מְבקר בישראל

מְקַבֵּל את פְּרַס 'בְּרֵאשִית'

מַנְכַּ"ל פייזר ד"ר אלברט בורלא, הִגִיע השבוע לישראל כדי לקבל את פְּרַס 'בְּרֵאשִית' של יַהֲדוּת העולָם. בורלא אמר: "מְשַׂמח אותי להיות כאן. קשה מאוד לְבַטֵא מה הִרְגַשְתי כשנָחַתִי בישראל. הבִּיקוּר האחרון שלי כאן היה כשהייתי ילד בן 15, במשך חודשיים. עַכשיו, כשאני בן 60, רציתי לְנַשֵק את האֲדָמָה כְּשֶנָחַתִי".

נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג עָרַך קַבָּלַת פָּנִים חֲגִיגִית לִכבוד חתן הפרס. בורלא ורַעיָיתוֹ בִּיקְרו במוזיאון 'אָנוּ' ובמוזיאון 'יד ושם'.

אחרי הביקור ב'יד ושם' אמר בורלא, בן לשׂוֹרְדֵי שואה מסלוניקי: "יד ושם אינו דוֹמֶה לשום מקום אחר שבו ביקרתי. זו חֲוָויָה עוֹצְמָתִית ומְרגשת שאותה לעולם לא אֶשְכַּח". 

בורלא יְקבל את הפרס בטֶקֶס חגיגי בירושלים במַעֲמַד נְשיא המדינה. הוא הודיע כי הוא מִתְכַּוֵון לִתְרוֹם את הפְּרָָס, מיליון דולר, לַהֲקָמַת מוזיאון שואה בסלוניקי.

 

קישור לידיעה בחדשון על ד"ר אלברט בורלא ועל פרס 'בראשית'

 

בתמונה:Albert Bourla, 2021, ע"י  World Economic Forum, תחת רישיון, (ויקיפדיה)

30.6 – 'לילה לבן' בתל אביב

30.6 – 'לילה לבן' בתל אביב

עיר ללא הפסקה

בחודש יולי 2003 הִכְרִיז אונסק"ו על 'העיר הלבנה' של תל אביב-יפו כאֲתַר מוֹרֶשֶת תַרְבּוּת עוֹלָמִית. במרכז תל אביב קיים האוֹסֶף האַדְרִיכָלִי הגדול בעולם של מִבְנים בסִגְנוֹן הבין-לאומי (המוּכָּר יותר בשם 'באוהאוס'), שהִקְנָה לעיר את מַעֲמָדָה היִיחוּדִי במורֶשֶת התַרבות האדריכלית של התְקוּפָה המודרנית.

מאז ההַכְרָזָה, בכל שנה, מְצַיֶינֶת עיריית תל אביב-יפו את הַכְרָזַת אונסק"ו בסִדְרַת אֵירוּעֵי הלילה הלבן, המְשַקְפִים את אוֹפְיָה של תל אביב – "עיר ללא הפסקה".

לילה לבן 2022 יִתקיים ברחבֵי העיר ביום חמישי, 30 ביוני.

הלילה הלבן הוא חֲגיגה הכּוֹלֶלֶת עֶשְׂרות אֵירועִים הנֶעֱרָכִים במַקְבִּיל בכל רחבֵי העיר – בחוּצוֹת ובמֶרכְּזי התרבות – משעות הערב המוּקדמות אל תוך הלילה. האירועים פתוחים לקהל הרָחָב, בחינָם או במחירים מוּזָלִים, והצִיבּוּר מוּזְמָן לֵיהָנוֹת ממִגְוָון גדול ויִיחוּדִי של מוֹפָעִים.

לכל האֵירועים: לילה לבן

 

 

בתמונה: מבנה תיאטרון הבימה (2005), ע"י דוד שי , תחת רישיון, (ויקיפדיה)

 

יום שלישי כ״ט בסיון תשפ״ב 28.06.22


06:10: אין לימודים היום בגני הילדים, בבתֵי הספר ובאולפנים

06:10: הלימודים במוסְדות החינוך המְיוחד מִתקיימים כָּרגיל

06:10: הכנסת אישְרה בקְריאה רִאשונה את החוק לפִיזוּר הכנסת

06:10: הקואליציה והאופוזיציה סִיכְּמוּ: פיזוּר הכנסת – עד מחר בחֲצות

06:10: הקואליציה והאופוזיציה סִיכְּמוּ: מִימוּן הבְּחירות למִפְלָגוֹת יִגְדַל

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 1.18

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: התחזית: בלי שינוי

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

אין לימודים היום

הִסתדרות המורים הודיעה כי לְאוֹר המַשְבֵּר במו"מ עם משְׂרָד האוצָר, לא יִתְקַיְימו היום לימודים בכל האָרץ בכל מוֹסְדות החינוּך: בגנֵי הילדים, בבתֵי הספר היְסודיים ובאולפנים. בחינוּך המיוּחָד יִתְקַיְימו לימודים כרגיל.

היְשיבה שהתקיימה אתמול בהִשְתַתְפוּת מנכָּ"לית משְׂרד החינוך דלית שטאובר, המְמוּנֶה על השָׂכָר באוצָר קובי בר נתן ומַזְכ"לית הִסתדרות המורים יפה בן דויד – הִסתיימה ללא תוֹצָאות.

 

החוק לפִיזוּר הכנסת עָבר בקְריאה רִאשונה

מְליאת הכנסת אישְרה הלילה בקְריאה רִאשונה את הַצָעַת החוק לפִיזוּר הכנסת ה-24. 53 חברי כנסת תָמְכו בהַצָעָה, לא היו מִתנגדים או נִמְנָעִים. לפי ההסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, הֲלִיך פִּיזוּר הכנסת צָפוי לְהִסתיים עד מחר בחצות. בהצעה נִקְבַּע כי התאריכים האפשריים לבחירות הם 25 באוקטובר ו-1 בנובמבר.

עוד סוכם כי מִימוּן המִפְלגות יגדל ל-1.66 מיליון שקלים לכל חבר כנסת, במקום 1.4 מיליון כיום. המַשְמָעוּת: כ-31.2 מיליון שקלים נוסָפים לבחירות, ובסך הכול כ-200 מיליון שקלים עֲבוּר מימון מפלגות.

כֶּנֶס ראשון של פורום המדינות שהִשְתַתְפו ב'פִסְגַת הנֶגֶב' הִתקיים בבחריין

בְּכירים במשרְדֵי החוץ של ישראל, ארצות הברית, איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו ומצרים התכנסו אתמול במנאמה בירת בחריין. הפורום מִתקיים בהֶמשך ל'פִסגת הנֶגב' שהִתקיימה בשדה בוקר בחודש מארס האחרון. בפִּסְגָה הוחלט לְהָקים קבוצות עבודה מְשוּתָפוֹת ופורום שמַטְרָתו לְקַדֵם שיתוּף פעולה בין המדינות ולִקְבּוֹעַ את תַהֲלִיך העבודה בוְועָדוּת המְשותפות.