השפה העברית

רשימת שמות היישובים בישראל

רשימת שמות היישובים בישראל סמל מדינת ישראל (ויקיפדיה)

רשימת שמות היִישובים בישראל

חדש באתר האקדמיה ללשון

באתר האקדמיה ללשון העברית אנחנו קוראים: המזכירות המַדָעית של האקדמיה ללשון העברית מביאה לפניכם את רְשימת שמות היִישובים בישראל בארבעה כתיבים: כְּתיב מלא, כתיב מְנוּקָד, כתיב בערבית ותַעֲתִיק לאותיות לטיניות. הכְּתיבים נִשְעָנים על כְּלָלֵי הניקוד וכְלָלי הכְּתיב המלא בעברית ועל כללי התַעֲתִיק שנִקְבעו באקדמיה ללשון העברית ובוַועֲדַת השמות המֶמשלתית בהִשתתפות נְציגים של האקדמיה ללשון הערבית.

רְשימה זו נוֹעֲדה לשִימוּשָם של משְׂרְדי הממשלה והגופים המְשַלְטים (בשִלְטֵי דרכים ובשילוט אלקטרוני), עורְכֵי לשון בגופֵי תִקְשוֹרֶת, מְנַהֲלֵי מאגרֵי מֵידע ועוד. מַטְרָתָה להביא לכְתיב אחיד של שמות היִישובים בכל המַעֲרָכוֹת ובמֶרְחָב הצִיבורִי.

לרשימה המלאה

 

בתמונה: סמל מדינת ישראל, תחת רישיון: נחלת הכלל (ויקיפדיה)