Browsing Archives

כ״א בתמוז תש״פ 13.07.20

לָאבְטֶזָאכֶן

לָאבְטֶזָאכֶן

מַשָׂאִית של אַהֲבָה ותְרוּמָה

מַשְבֵּר הקורונה הוֹלִיד גם יוזְמוֹת ברוכות של עֶזרה הֲדָדִית וסולידריות חֶברתית. אחת מהן היא ה"לָאבְטֶזָאכן – מַשָׂאִית של אהבה ותְרוּמָה".

שוּתָפים לפרויקט מִתְנַדְבִים רבים ובהם אוֹמָנִים הנוסעים ברחבֵי תל אביב, מַשמיעים מוסיקה, רוקדים, משמחים את האנשים וקוראים להם לתרום באהבה. 
הם אוספים רהיטים, מוצרי חשמל, צַעֲצוּעִים ומוצְרי מָזוֹן יבש ומעבירים אותם לארגונים ולעמותות המחלקים אותם למשפחות נזקקות. וכך הם מַשִׂיגִים שתי מַטָרוֹת – מעלים את מַצַב הרוח שלנו בימים אלה ואוספים תרומות עבור נזקקים. 

יוֹזְמֵי הפרויקט הם קובי שטח, מפיק ומנחה אירועים והפעילה החברתית הוותיקה דפני ליף. ליף הייתה אחת ממַנְהִיגוֹת המְחָאָה החֶברתית ביולי 2011 – מְחאה שזָכְתָה לכִּינוּי 'מְחָאֲת הדִיוּר' או 'מְחאת האוֹהֲלים'.

 

על אַלְטֶעזָאכֶן ולָאבְטֶזָאכן

השם החינני של הפרויקט מְבוּסָס על צֶמֶד המילים ביִידיש אַלְטֶה זָכְן, (ולפעמים אף נִכתב במילה אחת: אַלְטֶעזָאכֶן) שפֵּירוּשוֹ ביִידיש: "דברים יְשָנִים". כך אנחנו מְכַנִים טנדרים ומשאיות שנוסעים עדיין לפעמים ברחובות ואוספים רָהִיטִים וצִיוּד שאנחנו שמחים 'לְהִיפָּטֵר' מהם. 

הפרויקט הוקם בחודש שעבר והוא פועל נכון לעכשיו רק בתל אביב ורק בימי שלישי. בעִקְבוֹת הַצְלָחַת הפרויקט, יוֹזְמָיו מְקַוִוים לְהַרְחִיב אותו גם לערים אחרות בארץ.

המִתנדבים פונים לציבור גם ברְשָתות החֶברתיות ומבקשים תרומות. "ביחד אנחנו יכולים לעשות פה שינוּי גדול, ואם כולנו נֵירָתֵם, נִתְרוֹם וניִקַח חֵלֶק בעֲשִׂייָה – יהיה פה הרבה יותר טוב" הם אומרים.

צודְקים!!!!!

 

דפני ליף ויקיפדיה

האחים והאחיות מְאַיְימִים בשְביתה

האחים והאחיות מְאַיְימִים לפתוח בשְביתה כללית בבתי החולים. הם טוענים: "אנחנו קוֹרְסִים תחת העוֹמֶס, אי אפשר יותר!" ודוֹרְשִים תוסֶפֶת כוח אדם. "אם לא נְקבל באוֹפֶן מִייָדִי תוֹסֶפֶת כוח אדם – נִשְבּוֹת" הם אומרים. 

 

מהיום: האוטובוסים פועלים גם אחרי 22:00

שרת התַחְבּוּרָה הודיעה כי החל מהיום האוטובוסים בקַוִוים העירוניים והבין עירוניים יִפעלו גם אחרי השעה 22:00. זאת לַמְרוֹת שהממשלה הֶחליטה בשבוע שעבר על הַגְבָּלַת פעילות האוטובוסים עד השעה 22:00.

יום שני כ״א בתמוז תש״ף 13.07.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: מַגֵפת הקורונה בעולם: יותר מ-12.899 מיליון נִדבקים ו-570 אלף מתים

06:10: עֲלִייָה בתַחֲלוּאָה בישראל: אתמול נִפטרו 7 בני אדם ואוּבְחֲנו 646 נִדבקים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 19,300 חולים פעילים, 151 מהם במצב קשה ובהם 47 מוּנְשָמים. 362 בני אדם נִפטרו

06:10: מהיום: האוטובוסים העירוניים והבין עירוניים יִפעלו גם אחרי 22:00

06:10: ועדת הקורונה של הכנסת צְפוּיָה להחליט היום: לִפתוח או להמשיך לִסגור את ברֵיכות השְׂחִייָה וחדרֵי הכושֶר

06:10: נִמְשֶכֶת שְביתת העובדים הסוציאליים

06:10: האחים והאחיות בבתֵי החולים מְאַיְימִים בשביתה

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מזהיר: אם לא נִהיה בסדר – נִהיה בסגר!

זִכרו! אם אין מַציל לא נכנסו למים בחיים!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!