מילים ומושגים

קו

קַו – line

רבים: קַווִים

סמיכות: קַווֵי-

גאומטרייה: קו ישר, קו עקום, קו שבור, קווים מקבילים

תחבורה: קו אוטובוס, קו רכבת, קַווֵי תחבורה

קו חשמל, קו מֶתַח

קו טלפון

קו גבול

הקו הירוק

גיאוגרפיה: קו המשווה, קו אורך, קו רוחב, קו פָּרָשַת המים, קו הרָקִיעַ, קו האוֹפֶק, קו גריניץ', קו החוף, קו אֲווִירִי

קו אדום

בבנק: קו אַשְרַאי

קו מפריד

קו התֶפֶר

ספורט ותחרויות: קו הגְמָר

בקו הבריאות – בריא

בקווים כלליים – בלי פרטים

קווי אופי, קווי אישיות

 

פתגם:

דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד.

 

 

הערך קו נמצא בידיעות: 

10.01.1822.02.1808.03.1810.05.1813.05.1803.07.1819.07.1808.10.1815.10.18,

17.12.1823.12.1804.03.1925.03.1914.07.19, 03.09.19, 15.09.19, 15.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 26.02.20, 13.07.20, 12.01.21, 10.02.21, 08.04.21, 22.04.21, 20.07.21, 27.10.21, 26.06.22, 19.07.22, 09.11.23, 14.11.23, 28.11.23, 28.11.23, 29.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 18.02.24, 19.02.24, 17.04.24, 18.04.24