Browsing Archives

ט״ו בסיון תשע״ו 21.06.16

הכנסת קנסה את לפיד ב-6,000 שקלים

הכנסת קנסה את לפיד ב-6,000 שקלים

הסיבה: היעדרויות רבות מישיבות הכנסת

ועדת האתיקה של הכנסת קנסה את יו"ר 'יש עתיד', ח"כ יאיר לפיד בקנס של 6000 שקלים בשל היעדרויות בלתי מוצדקות מישיבות הכנסת.

בכנס החורף קיימה הכנסת 75 ישיבות ולפיכך היעדרות של חבר כנסת מיותר מ-25 מהישיבות, נחשבת חריגה ומחייבת מתן הצדקה סבירה. סגן שר יכול להיעדר עד 30 ימי ישיבות ושר – עד 38 ישיבות.

בדו"ח שפרסמה הוועדה אתמול בנושא היעדרויות חברי הכנסת מישיבות הכנסת במושב החורף, נמצא כי 117 חברי כנסת, שרים וסגני שרים מילאו את חובת הנוכחות. ואולם שלושה חרגו ממכסת ההיעדרויות המותרת, והוועדה בחנה אם ההיעדרות מוצדקת. בשני מקרים קיבלה הוועדה את הסברי חברי הכנסת להיעדרות (מסיבות בריאות).

ח"כ לפיד, שאותו קנסה הוועדה, נעדר מ-32 ישיבות, שהן שמונה מעל המותר. הוא טען בפני הוועדה כי הוא רואה חשיבות עליונה בשמירה על מעמדה של ישראל בעולם וכי התבקש להופיע בפרומים בינלאומיים רבים ולייצג את ישראל במאבק בתופעת הדה לגיטימציה בעולם. לפיד ציין כי נפגש עם שרי חוץ אירופים ונאם בהפגנה נגד מועצת זכויות האדם של האו"ם, ולכן נעדר מישיבות המליאה.

ועדת האתיקה קבעה כי מכסת ההיעדרויות הקבועה בחוק נועדה ממילא לאפשר לחברי הכנסת סיורים, הרצאות ופעילויות שונות בארץ ובחו"ל. עוד קבעה, כי בראש ובראשונה מחויב חבר הכנסת לפעילות פרלמנטרית בכנסת, לכל הפחות בימי פעילות המליאה.

הוועדה התחשבה בעובדה שזו הפעם הראשונה שבה ח"כ לפיד נעדר מעל המכסה המותרת ולכן שללה ממנו שכר של ארבעה ימי עבודה בלבד, שהם 6000 שקלים.

 

בקרוב: "חופשת אבהות" לאחר לידה

 

בקרוב: "חופשת אבהות" לאחר לידה

יום הלידה ועוד 5 ימים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה אתמול פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לחופשת לידה לאבות.

על פי הצעת החוק אבות יהיו רשאים להיעדר מעבודתם למשך עד 5 ימים לאחר לידת בת הזוג, בנוסף להיעדרות ביום הלידה עצמו (בסך הכול 6 ימים).

תחילת החוק: מיד עם פרסומו.

ח"כ תמר זנדברג, שיזמה את החוק, אמרה אתמול:

"זהו הישג היסטורי. לראשונה תהיה לאב זכות כתובה בחוק להיות בבית בימים הראשונים אחרי הלידה. זאת הפעם הראשונה שהמונח "חופשת אבהות" ייכנס לספר החוקים בישראל.