Browsing Archives

י״ג בטבת תשפ״ב 17.12.21

18 בדצמבר – יום המְהַגֵר הבין לאומי

18 בדצמבר – יום המְהַגֵר הבין לאומי

לישראל עולים!

האסֵפה הכללית של האו"ם הִכְריזה בחודש דצמבר 2000 על יום המְהַגֵר הבין לאומי ב-18 בחודש זה. באותו יום, עָשׂוֹר קודם לכן, אִימְצָה האסֵפה את האֲמָנָה הבין לאומית בִּדְבַר ההֲגָנָה על זְכוּיוֹתֵיהֶם של כל מְהַגְרֵי העבודה ובנֵי משפְּחותיהם. יום המְהַגר הבין לאומי הוא ההִזְדַמְנות לְהַכִּיר בתְרוּמָתָם של מיליונֵי מְהגרים לכַּלְכָּלה ולרְוָוחָה בארְצות המוצָא ובארצות היַעַד שלהם, וכן לְקַדֵם את כִּיבּוּד זְכויות האדם הבְּסִיסִיוֹת של המְהגרים.

העֲלייה לישראל

לרגל יום המהגר הבין לאומי פִּרסמה הלִשכה המֶרכזית לסְטטיסטיקה נְתונים על העלייה לישראל. הינה חלק מהנתונים: 

מקום המדינה הִגִיעו לישראל 3.3 מיליון עולים.

בשנת 2020 הִגִיעו לישראל 27.4  אלף מְהגרים חדשים, מתוכם 19.7 אלף עולים, 40.7% פחות מבִּשנת 2019.

רוב העולים היו נשים (52.1%), ומַרביתם – מבוגרים יחסית: 70.2% מִסַך העולים היו בני 64-15, 17.3% – בני 14-0 ו-12.5% בני 65 ומעלה. 

המדינות שמהן הגיע המספר הרב ביותר של עולים בשנת 2020 היו רוסיה (6.6 אלף שהם כשליש מסך העולים), אוקראינה (2.9 אלף, 14.9%), צרפת (2.4 אלף, 12.2%) וארצות הברית (2.3 אלף, 11.7%).

 

בתמונה: הפגנה של מהגרי עבודה ברומא, מאי 2006, בתביעה לשיפור יחס הממשלה אליהם, תחת רישיון, ויקיפדיה

יום שישי י"ג בטבת תשפ"ב 17.12.21


06:10: תלמיד ישיבה נִרְצַח ושני תלמידֵי ישיבה נִפצעו קל בפיגוּע יְרי ליד חומֶש שבשומרון

06:10: כוחות הביטחון עורכים מָצוֹד אחר המחבלים שבִּיצְעו את הפִּיגוּע בשומרון

06:10: כּוֹנְנוּת ביהודה ושומרון מֵחֲשָש לפיגועים נוסָפים

06:10: נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג שׂוחַח אתמול בטלפון עם מלך בחריין ובֵירַך אותו לרֶגֶל יום העַצְמָאוּת ה-50 של אַרצו

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זן האומיקרון

06:10: בניגוד להודעה קודמת: אין תו ירוק בקַניונים מהיום

06:10: הממשלה הֶאֱריכה בשבוע את התַקָנוֹת להַגְבָּלַת הכניסה לישראל והיְציאה מִמֶנָה 

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ להוסיף לרְשימת המדינות האדומות את איחוד האמירויות ו-6 מדינות באירופה מיום שני

06:10: בריטניה ודנמרק – מדינות אדומות 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-787 נִדבקים חדשים, 78 חולים במַצָב קשה, 43 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,230

06:10: 4.146 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק כ-10% מהילדים התחסנו עד כה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים

משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן גם נגד השַפַּעַת

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת וַיְחִי

הדלקת נרות: ירושלים 16:01; תל אביב 16:18; חיפה 16:19; באר שבע 16:22

מוצאי שבת: ירושלים 17:18; תל אביב 17:20; חיפה: 17:17; באר שבע 17:21