Browsing Archives

ב׳ בתמוז תשע״ו 08.07.16

העיקר הבריאות

 

העיקר הבריאות

בישראל חיים יותר שנים ויולדים יותר ילדים

ארגון ה – OECD  מפרסם מדי שנה את נתוני הבריאות של 34 המדינות החברות בארגון. בעקבות זאת, מפרסם משרד הבריאות את דו"ח מערכת הבריאות בישראל בראי ה –  OECD לשנת 2014.
הנה ממצאים אחדים מתוך הדו"ח:

אוכלוסיית ישראל צעירה בהשוואה למדינות אחרות החברות ב – OECD. שיעור בני 65 ומעלה באוכלוסייה בישראל עומד על 11.1 אחוזים.

תוחלת החיים בישראל גבוהה מן הממוצע במדינות ה – OECD:

תוחלת החיים הממוצעת של גבר ישראלי – 80.3 ושל אישה  – 84.1.

שיעור הפריון בישראל של נשים בנות 49-15 הוא הגבוה ביותר בקרב המדינות החברות בארגון ועומד על 3.1.

בישראל פחות רופאים ואחיות, פחות מיטות אשפוז ופחות מכשירי MRI  ו-CT.

 

איפה חיים יותר שנים?

איפה חיים יותר שנים?

גברים – באיסלנד, נשים – ביפן

על פי דו"ח מדינות ה – OECD לשנת 2014 תוחלת החיים בקרב גברים בישראל היא מהגבוהות במדינות ה – OECD ונמצאת במקום השביעי בארגון.

הגבר הישראלי חי בממוצע 80.3 שנים. הממוצע בקרב המדינות המפותחות עומד על 77.9 בלבד.

תוחלת החיים הגבוהה ביותר לגברים היא באיסלנד (81.3), בשוויץ (81.1) ובאיטליה (80.7).

תוחלת החיים הנמוכה ביותר לגברים היא בלטביה, שבה גברים חיים בממוצע רק 69.1 שנים.

אצל נשים, תוחלת החיים בישראל עומדת על 84.1, מקום 14 בארגון ומעט גבוה יותר מהממוצע ב – OECD שעומד על 83.3.

תוחלת החיים הגבוהה ביותר בקרב נשים היא ביפן (86.8). אחריה ברשימה באות ספרד (86.6) וצרפת (86).

תוחלת החיים הנמוכה ביותר בקרב נשים – במקסיקו. תוחלת החיים של נשים במקסיקו עומדת על 77.5.

בישראל יולדים הרבה ילדים

בישראל יולדים הרבה ילדים

המספר הממוצע של ילדים לאישה: 3.1 

על פי דו"ח מדינות ה – OECD לשנת 2014 –  שיעור הפריון בישראל לנשים בגיל 49-15 הוא הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות.

מספר הילדים הממוצע לאישה בישראל עומד על 3.1, לעומת הממוצע של מדינות ה-OECD העומד על 1.7.

אחרי ישראל נמצאים ברשימה טורקיה (2.2), מקסיקו (2.2) ואירלנד (2).

את הרשימה חותמת קוריאה עם ממוצע של 1.2 בלבד.

אילו שירותי בריאות אנחנו מקבלים?

אילו  שירותי בריאות אנחנו מקבלים?

פחות מיטות, רופאים ואחיות ומכשירים

הנה ממצאים אחדים על שירותי הבריאות  בישראל על פי דו"ח מדינות ה – OECD  לשנת 2014:
שיעור בעלי ביטוח בריאות פרטי (מסחרי או של קופות החולים) בישראל גבוה ביותר ועומד על 85.5 אחוזים לעומת ממוצע של 36 אחוזים במדינות ה – OECD.

שיעור המיטות לאשפוז כללי בישראל נמוך יחסית למדינות אחרות החברות בארגון (רביעי לפני אחרון) ועומד על כ- 2.3 מיטות לאלף נפש לעומת ממוצע של 3.6 במדינות האחרות.

שיעור הרופאים הפעילים בישראל נמוך מהממוצע. בישראל יש 3.1 רופאים לכל אלף נפש. הממוצע במדינות ה – OECD עומד על 3.4 רופאים לכל אלף נפש.

שיעור האחיות בישראל הוא מהנמוכים בעולם, מקום שלישי מהסוף. בישראל יש 4.9 אחיות על כל אלף נפש. הממוצע בקרב מדינות ה – OECD עומד על 9.5 אחיות לכל אלף נפש.

שיעור מכשירי ה – MRI  למיליון תושבים בישראל עומד על 4.0. ישראל  נמצאת במקום נמוך לעומת ממוצע ה – OECD העומד על 14.9.

בישראל שיעור מכשירי ה – CT עומד על 9.6 מכשירים לכל מיליון תושבים, הרחק מהממוצע בקרב מדינות ה – OECD העומד על 25.3.