Browsing Archives

כ״א באדר ב׳ תשפ״ד 31.03.24

יום ראשון כ״א באדר ב׳ תשפ״ד 31.03.24


06:10: צה"ל פועל ברְצועת עזה – בדרום, במרכז ובצפון – מֵעל ומתַחַת לקַרקע

06:10: נִמשכת פעולת צה"ל בבית החולים שיפא בצְפון רצועת עזה

06:10: אתמול: שיגורים לגליל העליון ולגליל המערבי

06:10: צה"ל תוקף מַטָרות בלבנון 

06:10: אֲלָפים רבים הִפְגינו אתמול בכל רחבֵי הארץ בדְרישה לשִחרור החטופים ובעד הַקְדָמַת הבחירות 

06:10: המִשטרה עצרה בתל אביב 16 מפגינים בְּגִין הֲפָרַת הסֵדר הציבורי

06:10: צְוָותים של השב"כ, המוסד וצה"ל יוצאים היום לקהיר

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שרבי

כל הארץ הַפְגָנוֹת

אֲלָפים רבים של אֶזרחים הִפְגִינו אתמול בכ-50 מוֹקְדים בכל רחבֵי הארץ בדְרישה לשִחרור החטופים ובעד הַקְדָמַת הבְּחירות. הפגנות הִתְקַיְימו בתל אביב, ירושלים, חיפה, קיסריה, באר שבע, הרצליה, כפר סבא, צומת רעננה, צומת כרכור, צומת שער הנגב ועוד. מפגינים חָסְמו כבישים והִבְעירו מְדוּרוֹת. המשטרה הִפְעילה מַכְתָ"זִית ופָרָשים.

המשטרה עָצרה בתל אביב 16 מפגינים בגין הפרת סדר ורשמה תשעה דוּ"חוֹת על סך 1,000 שקלים על הַפְרָעָה לתְנועה וחֲסימת צִירִים.

 

צה"ל הֶחליט לְבַטֵל השנה את המַטָס והמַשָט ביום העַצְמָאוֹת

צה"ל הֶחליט לבטל השנה את החגיגות הצְבָאִיות ביום העַצְמאות. מַטַס חֵיל האוויר והמַשָט באילת המָסוֹרְתִיים לא יתקיימו.

ההחלטה התקבלה לאחר דיונים בצה"ל על רֶקַע המשך הלחימה בזִירוֹת השונות.

בהֶמְשֵך יוחלט גם כיצד יתקיים טֶקֶס החיילים המִצטיינים בבית הנשיא.

ביום הזיכָּרון לחלְלֵי מערְכות ישראל יתקיים כמו בכל שנה מַטָס עם מִבְנֶה חסר מעל הר טייסים והר הרצל בירושלים.