Browsing Archives

ט״ו בתמוז תשפ״ב 14.07.22

אורח בישראל: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן

נְשיא ארה"ב ג'ו ביידן הגיע אתמול אחה"צ לביקור של יומיים בישראל.

ביידן הִתְקַבֵּל בטֶקֶס חֲגיגי בנתב"ג בהִשְתַתְפות נְשיא המדינה, ראש הממשלה, שרי הממשלה, הרַמַטְכָּ"ל ואִישִים נוסָפים. תִזְמוֹרֶת צה"ל ניגנה את הִמְנוֹנֵי שתי המדינות.

הנָשיא הרצוג וראש הממשלה לפיד בֵּירְכו את האורֵחַ במילים חמות: 

הרצוג: ברוך הבא לישראל, אחינו יוסף, ביקורְך הוא מַסָע של שלום.

לפיד: ברוך בּוֹאֲך לישראל, אדוני הנָשיא, אנחנו פשוט שְׂמחים לפגוש אותך, זו שִׂמְחה של פגישה עם חבר טוב.

ביידן הֵשִיב למְבָרְכָיו ואמר, בין השְאר: היְחָסים עם ישראל חזָקים יותר מֵאֵי פַּעַם. עוד אמר: לא צריך להיות יְהודי כדי להיות ציוני.

שר הביטָחון בני גנץ והרַמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי הִצִיגו לאורֵח תְצוּגָה של מַעַרְכוֹת ההֲגָנָה האֲוִוירִית של ישראל. התְצוגה הוּקְמָה בנְמַל התְעוּפה בִּמְיוּחָד עבור הביקור. 

 

הביקור ב'יד ושם'

מנְמַל התְעופה נסע האורֵח לירושלים לביקור מְרַגֵש במוזיאון 'יד ושם'. הנָשיא חָבַש כִּיפָּה ונִרְאָה נִרְגָש בִּמְיוּחָד. הוא הִדלִיק נר לזֵכֶר קוֹרְבְּנוֹת השואה. בהֶמְשֵך רָכןַ לְעֵבֶר שתי נִיצוֹלוֹת, נָשַק להן ושׂוֹחַח איתן במשך דקות ארוכות. שתי הניצולות חיו אחרי השואה בארה"ב.

בספר האורחים של 'יד ושם' כתב ביידן: "כָּבוֹד גדול לחזור בחזרה לבית הרגשי שלי. אסור לנו אף פעם לשכוח, כי שִׂנְאָה מֵעוֹלָם לא מוּבֶסֶת אֶלָא רק מִסְתַתֶרֶת. עלינו ללמד כל דוֹר ודור שזה יכול לִקְרוֹת שוּב, אלא אם נזכור. זה מה שאני מלמד את יְלָדָיי ונְכָדָיי. לְעוֹלָם לא נִשְכַּח".
היום השני לביקור

היום צָפוּי לנָשיא יום עָמוּס של פגישות ואֵירוּעִים. בבוקר יִיפָּגש עם ראש הממשלה יאיר לפיד. השניים יחתמו על 'הצהרת ירושלים' ויקיימו מְסיבת עִיתוֹנאים מְשוּתֶפֶת. בהֶמְשֵך יְקַיְימו פגישה וירטואלית עם מַנְהיגֵי הודו ואיחוד האמירויות.

ביידן יִתְאָרח אחה"צ במִשְכַּן נְשִׂיאֵי ישראל וייפגש עם הנָשיא הרצוג. הוא יקיים פגישה קצרה עם יו"ר האופוזיציה נתניהו. בערב יִשְתַתֵף האורֵח בטֶקֶס הפתיחה של המכבייה ה-21.

6,000 שוטְרֵי מִשְטֶרֶת ישראל, מְאַבְטְחִים וסוֹכְנִים אמריקנים מְאַבְטְחים את הביקור. גם היום יֵיחָסְמו כְּבישים לְרֶגֶל הביקור. 

יום חמישי ט״ו בתמוז תשפ״ב 14.07.22


06:10: נְשיא ארה"ב ג'ו ביידן הִגִיע אתמול לביקור בישראל

06:10: האורח הִתְקַבֵּל בטֶקֶס חֲגִיגי בנתב"ג בהִשְתַתְפות נְשיא המדינה, ראש המֶמשלה, שָׂרֵי הממשלה, הרמטכ"ל ואישים נוסָפים

06:10: הנָשיא הרצוג: ברוך הבא לישראל, אחינו יוסף, ביקורְך הוא מַסָע של שלום

06:10: ראש הממשלה יאיר לפיד לביידן: ברוך בּוֹאֲךָ לישראל, אדוני הנָשיא, אנחנו פָּשוט שמחים לפְגוש אותך, חבר טוב

06:10: נְשיא ארה"ב: היְחָסים עם ישראל – חזָקים יותר מֵאֵי פעם, לא צריך להיות יהְודי כדי להיות ציוני

06:10: ביידן בִּיקֵר אתמול במוזיאון 'יד ושם' ופָגש שתי נִיצוֹֹלוֹֹת שואה

06:10: היום יִיפָּגש נְשיא ארה"ב עם ראש הממשלה יאיר לפיד, עם נְשיא המדינה ועם יו"ר האופוזיציה

06:10: 6,000 שוטְרֵי מִשְטֶרֶת ישראל, מְאַבְטחים ישְׂרְאלים וסוֹכְנים אמריקנים מאבטחים את הביקור

06:10: גם היום יֵיחָסְמו כְּבישים לְרֶגֶל הביקור 

06:10: שיעור האינפלציה השְנָתִי בארה"ב – 9.1%, שִׂיא של יותר מ-40 שנה

06:10: ובישראל: מְחיר הלֶחֶם שבְּפִיקוּחַ צָפוי לעלות בִּכְ-20% ביום ראשון

06:10: המַכַּבִּייָה ה-21 תִיפָּתַח היום בטֶקֶס חֲגיגי בהִשְתַתְפות נְשיא ארה"ב

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.92

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סְגורים ובהִתְקַהֲלוּיוֹת

06:10: התַחזית: ירידה קלה בטמפרטורות

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!