מילים ומושגים

הסתתר

הִסתַתֵר – התחבא, נמצא במקום כדי שלא יראו אותו ולא יידעו איפה הוא נמצא

השורש: ס.ת.ר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסתַתֵר

מִסתוֹר – מקום שמסְתִירִים ומִסְתַתְרִים בו

שם הפועל בבניין הפעיל: הִסְתִיר

שם הפעולה: הַסְתָרָה

תוארי פועל: בַּסֵתֶר, בְּהֶסְתֵר – בסוד

שם תואר: נִסְתָר – לא רואים אותו

רַב הנִסתָר על הגָלוּי – יש יותר דברים שלא רואים ולא יודעים ממה שכן רואים וכן יודעים

דוגמאות:

הגנב הסתתר בבית של חברים אבל המשטרה מצאה אותו.

בזמן השואה יהודים רבים הסתתרו ביערות. נוצרים רבים הִסתִירוּ יהודים בבתיהם.

הילד נכנס לבית והסתתר מאחורי הגב של אבא.

 

הערך הסתתר נמצא בידיעות:

 18.12.1624.11.1718.01.1823.01.1824.01.1808.04.1816.05.1811.06.18,

 02.10.18, 10.12.19, 21.06.20, 19.01.21, 09.02.21, 14.07.22, 21.11.23, 24.11.23, 26.11.23, 03.01.24, 24.01.24