Browsing Archives

כ״א במרחשוון תשפ״ב 27.10.21

וַעֲדַת המוּמְחִים המייעצת ל-FDA הִמליצה לְאַשֵר את החיסוּן של פייזר לילדים מגיל 11-5

וַעֲדַת המוּמְחִים המְיַיעֶצֶת ל-FDA הִמליצה אתמול לְאַשֵר את מַתַן החיסוּן של פייזר לִילדים מגיל 11-5. לְדַעַת המוּמְחים היִתְרוֹנוֹת בקַבָּלַת החיסון עולים על הסִיכּוּנים. 17 חברי הוַועֲדה תָמְכוּ בהַמְלָצָה, חבר אחד נִמְנַע

במשרד הבריאות בישראל מַמְתִינִים להַחְלָטַת ה-FDA ומתחילים להֵיעָרֵך לחיסון הילדים, לְאַחַר שתִתְקַבֵּל בישראל הַחְלָטָה לְחַסְנָם.

יום רביעי כ"א בחשון תשפ"ב 27.10.21


06:10: וַעֲדַת המוּמְחִים של ה-FDA הִמליצה לְאַשֵר את מַתַן החיסוּן של פייזר לילדים מעל גיל 5

06:10: מִתְקֶפֶת סייבר באיראן: תַקָלוֹת בתַחֲנות דֶלֶק, סִיסְמָאוֹת נגד המִשְטָר על שְלָטים דיגיטליים בכְּבישים

06:10: באיראן מַאֲשִימִים: מְדינה עומֶדֶת מֵאחורי מִתְקֶפֶת הסייבר

06:10: הנָשִׂיא הרצוג בֵּירַך את מלך ירדן בִמְלֹֹאת 27 שנים להֶסְכֵּם השלום בין ישראל לירדן שנֶחְתַם ב-26 באוקטובר 1994

06:10: מְבַקֵר המְדינה: מְדינת ישראל לא עֲרוּכָה לְמַשְבֵּר האַקלים

06:10: וְעידת האַקלים תֵיעָרֵך בגלזגו בשָבוע הבא

06:10: אליזבת מַלכַּת בריטניה בת ה-95 בִּיטְלה את הִשְתַתְפוּתָה בוְועידת האַקלים בגלזגו בהוֹרָאַת רוֹפְאֶיהָ

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטִיחוּת בדְרָכים

06:10: היום – יום הקולְנוע הישראלי, כרטיס ב-10 שקלים

06:10: התַחזית: בלי שינוי

מגֵפַת הקורונה 

06:10: במשרד הבריאות מַמְתִינִים להַחְלָטַת ה-FDA ונֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-866 נִדבקים חדשים, 236 חולים במַצָב קשה, 136 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,063

06:10: יותר מ-3.915 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

הנָשיא אֵירַח את מפקדֵי חֵילוֹת האֲוִויר של המְדינות המִשְתַתְפוֹת בתרגיל 'דֶגל כחול'

 

נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג אֵירַח אתמול את מְפַקְדֵי חֵילוֹת האֲוִויר המִשתתפים בתרגיל הבין לְאוּמי 'דגל כחול' הנֶעֱרָך בדרום הארץ. במִפגש הִשתתפו מְפַקְדֵי חֵילוֹת האֲוִויר של איחוּד האֱמירויות, הולנד, דנמרק, נורבגיה, בלגיה, יוון וקפריסין וקְצִינִים בְּכִירִים בחֵילוֹת האֲוויר של ארצות הברית, הודו, גרמניה, אנגליה, איטליה וצרפת.

שינוּיִים בקַו הרַכֶּבֶת המָהִיר לירושלים

מהיום ועד למוצאי שבת 6 בנובמבר יָחוּלוּ שינוּיִים בפעילות קַו הרכבת המָהִיר לירושלים, בְּעִקְבוֹת עבודות החִשְמוּל. הָחֵל מהשעה 21:00 יפעל הקו רק בין תַחנת ירושלים יצחק נבון לתחנת תל אביב ההגנה. הרכבת לא תַעֲצוֹר בתַחֲנות השלום, סבידור מרכז, האוניברסיטה והרצליה. הנוסעים יוּכלו לְהַחלִיף רכבות בתחנת ההגנה. בזמן העבודות יופעלו הַסָעוֹת בין התחנות. התְנוּעָה בקַו תָשוּב לסִדְרָהּ ב-7 בנובמבר.