Browsing Archives

ה׳ באב תשפ״א 14.07.21

הבִּידוּד מִתְקַצֵר ל-7 ימים

קבינט הקורונה הֶחליט אתמול פה אחד לְקַצֵר ל-7 ימים את מֶשֶך הבידוד למי שנֶחְשַׂף לחולה מְאוּמָת. הבידוד יְקוּצַר למי שיקבל תוצָאָה שְלִילִית בבְדיקת קורונה שיַעבור ביום השביעי של הבידוד. 

בקבינט הוּחלט גם לְהַגְבִּיר את מַאֲמַצֵי ההַסברה, לְהֵיעָרֵך להקים מַעֲרַך בדיקות מְהירות שיהיו זְמינות לציבור הרחב ולְהגביר את האֲכִיפָה בְּגִין אִי עֲטִייַת מסֵכות והֲפָרַת בִּידוּד. 

יום רביעי ה' באב תשפ"א 14 ביולי 2021


06:10: קבינט הקורונה הֶחליט לְקַצֵר את הבידוד ל-7 ימים

06:10: מְחבל פלסטיני פתח באש על חַיָילֵי צה"ל במַחסום קלנדיה שמצָפון לירושלים ונֶעצר, מְאַבְטֵחַ נפצע קל

06:10: עֶשרות הֲרוּגים במְהוּמוֹת בדרום אפריקה

06:10: ארה"ב: ארבעה אֶזרחים איראנים מואֲשָמִים בתִכְנוּן לַחטוֹף עיתונַאית אמריקנית

06:10: צרפת חוגגת היום, 14 ביולי, את יום הבסטיליה 

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו כ-558 נִדבקים חדשים, 81 חולים מאושפזים בבתי החולים, 45 חולים במצב קשה

06:10: בישראל התגלו יותר מ-50 מקרים של זַן חדש של הקורונה – דלתא פלוס

06:10: שר החוץ יאיר לפיד וצוותו נכנסו לבידוד לאחר שאחת היועֲצוֹת שהייתה עם השר בבריסל אוּבְחֲנה כחולַת קורונה

06:10: המִשלוח הבא של החִיסונים של פייזר יַגִיע לישראל בחודש אוגוסט

06:10: מיום שישי: החוזרים מחו"ל חייבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: בקרוב: בְּדיקות קורונה מְהירות בכְּניסה למוסָדות גריאטריים ובְדיקות בקַיְיטָנות ובְמַחנות הקַיִץ שבהם מִשתתפים יותר מ-100 ילדים

06:10: קבינט הקורונה קורא לציבור לְהִתחסן

06:10: התחזית: בלי שינוי

הילדים בחופשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בג"ץ: נָשִים יוכלו לְלַמֵד במַסְלוּלִים לגברים חֲרֵדים באקדמיה

בג"ץ קבע השבוע ברוב של שלושה שופטים מול שניים כי ניתָן לִיצוֹר מִתְוֶוה ללימוד חֲרדים באקדמיה, אך אין לִמְנוֹעַ ממַרְצוֹת לְלַמֵד במַסְלוּלִים המְיוחדים האלה. הפְּסִיקָה התקבלה בְּעִקְבוֹת שורה של עֲתִירוֹת בנושא.

לפי בג"ץ, המועָצָה להשְׂכָּלָה גְבוהה רַשָאִית לִקְבּוֹעַ מִתְוֶוה לְשִילוּב הציבּוּר החרֵדי באקדמיה ובתוכו גם מסלולֵי לימוד בהַפְרָדָה מִגְדָרִית. זאת כדי לְהַגְדִיל את מספר החרֵדים שלומדים באקדמיה. עם זאת, נִקְבַּע כי יש לאכוף את איסור ההפרדה בין נשים וגברים במרחבים הציבוריים בקמפוסים. עוד נקבע כי מְדִינִיוּת שמְאַפְשֶרֶת הַדָרָה של מַרְצוֹת ממַסְלוּלים שבהם לומדים גְברים בלבד מְהַוָוה אַפְלָיָה אֲסוּרה של מַרְצוֹת. לכן יש לְבַטֵל את הַדָרַת המַרְצוֹת לְאַלְתַר.