Browsing Archives

י״ג בסיון תשפ״א 24.05.21

שר הבריאות: מ-1 ביוני יוסרו רוב הגבלות הקורונה

שר הבריאות יולי אדלשטיין הודיע כי הָחֵל מ-1 ביוני, יוּסְרו רוב הַגְבָּלוֹת הקורונה בישראל. יְבוּטַל הצורך בתו הירוק ויבוּטְלו הַגְבָּלוֹת התו הסגול. ההַגְבָּלות על הכניסה לישראל והיְציאה ממנה יִישָאֲרו בתוֹקֶף.

החובה לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סְגורים לא תוּסַר, לפי שעה. במשרד הבריאות מִתְנַהֲלים דיונים בנושא זה.

יום שני י״ג בסיוון תשפ״א 24.05.21


06:10: בג"ץ: התיקונים שעשתה הכנסת בחוק התַקְציב בחודש אוגוסט הם שימוש לרָעָה בסַמְכוּת הכנסת 

06:10: המִשטרה פתחה אתמול במִבצע 'חוק וסדר' שמַטְרָתו לעצור פורְעים שלָקחו חלק במעשֵׂי האַלִימות ובהֲפָרות הסֵדֶר בשבועיים האחרונים

06:10: בִּימֵי מבצע 'שומר החומות' נעצרו יותר מ-1,000 חֲשוּדים בהֲפָרות סֵדר והוּגְשו 150 כִּתבי אישום

06:10: במערֶכֶת הפוליטית נִמְשכים המַגָעים להַרְכָּבַת ממשלה

06:10: שר הבריאות: מ-1 ביוני יוּסְרוּ הַגְבָּלוֹת הקורונה בישראל, לְמַעֵט ההַגבלות על הכניסה לארץ והיְציאה מִמנה והחובה לַעֲטוֹת מסֵכות

06:10: איטליה: 14 בני אדם נהרגו בתְאוּנַת רַכֶּבֶל בהרי האַלְפִּים, בהם 5 בני משפחה ישְׂרְאלית, הוּקמה וַעֲדַת חֲקירה 

06:10: משפחות הנִספים במירון לנתניהו: דורשים וַעֲדת חֲקירה ממלכתית

06:10: רכבת ישראל: הָחֵל ממוצאי השבת יוארכו שְעות הפעילות 

06:10: בתֵי הקולנוע בישראל פותחים את דַלְתוֹתֵיהֶם מיום חמישי

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ לישְׂרְאלים לא לנסוע למדינות שבהן תַחֲלוּאה גבוהה בקורונה: רוסיה, ארגנטינה, איי סיישל, אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, הודו, דרום אפריקה, מקסיקו וטורקיה

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות 

24.05.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון יִיתָכֵן גשם מקומי.

מחר:

בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בצפון עֲדַיִין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל.

 

בג"ץ: תיקון חוק יְסוֹד לְמַעַן דְחִייַת אישור התַקציב – שימוש לְרָעָה בְּסַמְכוּת

הֶרְכֵּב מוּרְחָב של בג"ץ קיבל אתמול ברוב קולות את עֲתִירַת 'התְנועה לאיֵכוּת השִלְטון' וקבע כי תִיקוּנֵי החקיקה שהִתקבלו בכנסת באוגוסט 2020 ודָחו את פיזור הכנסת בְּגִין אי אישור התַקְצִיב, וכן הִגדילו את תקציב המדינה ב-11 מיליארד שקלים בהוראת שעה ללא אישור תקציב – היו שימוש לְרָעָה בסַמְכוּת הכנסת.

בג"ץ קָבַע כי התיקון שאושַר לחוק יְסוֹד אומנם צריך להיות בָּטֵל, אך מכיוון שהרוב המוּחְלָט של התוסֶפֶת התקציבית כבר נוּצַל והכנסת אף הִתְפַּזְרָה ונֶעֶרְכו בחירות חדשות, יש להסתפק בהַתְרָאָה על בטלות התיקון. עוד נקבע, כי לא ניתן לתקן חוק יסוד כך שתוגדל תִקְרַת התַקְציב – ואם יֵיעָשֶׂה כן בעתיד שוב, התיקון יתבטל.

ההחלטה הִתְקבלה ברוב של שישה שופטים, בהֵם הנְשִׂיאה חיות, מול שלושה שופטים.