Browsing Archives

כ״ז באייר תשפ״א 09.05.21

מְתִיחוּת בירושלים ובדרום

סוף שבוע של הִתְפָּרְעוּיוֹת אַלִימוּת עבר על מזרח ירושלים: כ-90 אלף מִתפללים מוסלמים הִגִיעו למסגד אל-אקצא בלַילַת אל-קאדר, ולאחר כמה שעות של שֶקֶט יַחֲסִי הֵחֵלו עִימוּתִים באזור שער שכם. בסַהַר האָדוֹם דִיוְוחוּ על עשרות פלסטינים פְּצועים, רובם באוֹרַח קל. במשטרה מְדַוְוחִים על 18 שוטרים פְּצועים.

בדרום התחדש טרור הבלונים. יותר מ-10 שְׂרֵפוֹת פָּרְצו באזור עוטֵף עזה בסוף השבוע. פלסטינים הִתְפָּרְעו ליד הגָדֵר.

הלילה שוגרה רקטה מרְצועת עזה לעבר שטח ישראל ונפלה בשטח פתוח. לא היו נִפְגָעים ולא נִגְרַם נזֶק. בתְגוּבָה תָקַף צה"ל עֶמְדָה צְבאית של חמאס בדרום הרצועה.

בצה"ל ובמשטרה נֶעֱרָכים בכוֹחוֹת מְתוּגְבָּרים לִקראת סִיוּם חודש הרמדאן ויום ירושלים.

 

 

יום ראשון כ"ז באייר תשפ"א 09.05.21


06:10: סוף שבוע אַלִים בהר הבית ובמִזרח ירושלים: 90,000 מִתְפַּלְלִים, עֶשְׂרות פְּצועים פלסטינים, 18 שוטרים פצועים 

06:10: בצה"ל ובמשטרה נֶעֱרָכִים לִקראת סיום חודש הרמדאן ויום ירושלים 

06:10: טרור הבלונים מעזה הִתְחַדֵש: 10 שְׂרֵפוֹת פָּרצו בסוף השבוע בעוטֵף עזה

06:10: רקטה נוֹרְתה הלילה מעזה לשטח ישראל והִתְפּוֹצְצָה בשֶטח פתוח, אין נפגעים

06:10: בִּתְגובה לִירִי הרקטה חֵיל האוויר תָקַף הלילה ברְצועה

06:10: במַעֲרֶכֶת הפוליטית נִמשכים המַגָעים להֲקָמַת ממשלה

06:10: היום מתחיל התרגיל הגדול בתולדות צה"ל – 'מֶרְכְּבוֹת הָאֵש'

06:10: היום, 9 במאי מְצַיְינים את יום הניצחון ה-76 על גרמניה הנאצית

06:10: מחר, כ"ח באייר מְצַיְינים בישראל את 'יום ירושלים' ה-54 ואת יום הזיכרון לִבְנֵי קְהילַת יהודֵי אתיופיה שנִסְפו בדַרְכָּם לישראל

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,376

06:10: המגֵפה בעולם: 158.525 מיליון נדבקים, 3.310 מיליון מתים

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: התחזית: שָרָב, בערב ייתכן טִפְטוּף 

היום מתחיל התרגיל הגדול בתולדות צה"ל

צה"ל מתחיל היום בתרגיל הגדול בתולדותיו. התרגיל שזָכָה לשם 'מֶרְכְּבוֹת הָאֵש' יִימָשֵך חודש ימים ויִתְקַיֵים בכל החֲזִיתוֹת: צפון, מרכז ודרום. בתרגיל יִשְתַתְפו כוחות בסָדִיר ובמִילואים מכל הפיקוּדִים, הזְרוֹעוֹת והאגַפִּים, כוחות לוחֲמים באוויר, בים וביבשה. יִקחו בו חלק גם משְׂרד הביטָחון, רָשוּת החֵירוּם הלְאומית (רח"ל), משרד החוץ וגופֵי ביטָחון נוסָפים.

בצה"ל הֶחליטו לְקַיֵים את התרגיל כַּמְתוּכְנָן לַמְרוֹת המְתִיחוּת הביטְחונית.

 

09.05.21

היום:

התחממות נִיכרת עם הַכבָּדָה בעוֹמְסֵי הַחוֹם. יִשְׂרוֹר שָרָב כָּבֵד ברוב האֲזוֹרִים. משעות הצוהריים יִיתָכֵן טִפְטוּף. בדרום ייתכן אוֹבֶך.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת, אך בהרים ובפנים הארץ יהיה עֲדַיִין חם מהרגיל עד שרבי. משעות הצהריים בדרום ייתכנו מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.