Browsing Archives

כ״ד בכסלו תשפ״ד 07.12.23

זמן מלחמה: משרד הביטָחון מבקש לְהַעֲלוֹת בשנה את גיל הפְּטוֹר ממילואים

משרְדי הביטחון והמשפטים יוזְמים הורָאַת שעה להַעֲלָאַת גיל הפְּּרישה ממילוּאים בשנה אחת. זאת כדי שלא תִיפָּגַע באופֶן מַשְמָעוּתי הכְּשירוּת המִבְצָעית של צה"ל – כדי שלוחמים רבים שיַגיעו לגיל הפְּטוֹר לא יֵלכו הביתה תוך כְּדֵי המלחמה.  

על פי הוראת השעה שתוּבָא לאישור הכנסת, יוצא צבא שאינו קָצִין יהיה פָּטוּר ממילואים בגיל 41 במקום 40, גיל הפְּטוֹר של יוצא צבא שהוא קָצין יעלה מ-45 ל-46, ובתַפְקִידִים שגיל הפְּטוֹר הוא 49 יעלה גיל הפטור ל-50. 

 

יום חמישי כ"ד בכסלו תשפ"ד 07.12.23


06:10: הבוקר הוּתְרו לפִרסום שְמותיהם של שני חלְלֵי צה"ל שנֶהֶרגו בקְרבות בעזה 

06:10: אתמול הוּתְרוּ לפִרסום שְמותיהם של 3 לוחמים שנֶהֶרְגו בקְרבות ברְצועה 

06:10: עַד כֹּה פּוּרְסְמו שְמותיהם של 415 חַיָילים וחַיָילות שנָפלו במלחמה

06:10: צה"ל מַרְחיב את הלְחימה בכל רַחבֵי הרצועה – בצפון, בדרום, מֵעל ומתחת לקַרקע

06:10: 4 אוגדות של צה"ל פועלות ברצועה; קרבות פָּנִים אל פָּנִים עם מחבלֵי החמאס

06:10: כוחות צה"ל מְכַתְרִים את חאן יונס

06:10: הקבינט המדיני-ביטחוני הֶחליט אתמול להגדיל את כמות הדלק הנכנס לעזה "כדי לִמְנוֹעַ קְריסה הומניטרית ופְריצת מגֵפות בדְרום הרצועה"

06:10: אתמול: יֶרִי מעזה לנגב; יֶרִי מלבנון לחרמון ולגליל

06:10: בתְגוּבה ליֶרי בצפון: צה"ל תָקַף את מְקורות האֵש בלבנון 

06:10: אַזְעָקָה באילת: טיל 'חץ' יֵירֵט הַרחֵק משטח ישראל טיל קַרְקַע-קרקע ששוגַר מתימן לכִיווּן אילת

06:10: דובר צה"ל: יש בעזה 138 חטופים 

06:10: דובר צה"ל: לְהִישָמַע להַנְחָיוֹת פיקוד העורֶף – הן מַצִילוֹת חיים. יש לְהִישָאֵר במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות. 10 דקות!

06:10: התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה, גשם מְקומי בצפון ובמישור החוף

 

נר ראשון

נר ראשון של חנוכה (תיק תק +)

התַקְצִיב המְתוּקָן לשנת 2023 עבר בקריאה ראשונה בכנסת

הכנסת אישְרה בקְריאה רִאשונה את התיקוּן לתַקְצִיב המדינה לשנת 2023.

62 ח"כים הִצְבִּיעוּ בעד, 53 התנגדו.

לא כל שָׂרֵי הממשלה תָמְכוּ: שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד, המתנגד לתיקון, נֶעֱדַר מההצבעה.  גם שר הביטחון יואב גלנט מהליכוד נֶעֱדַר. 

חברי הכנסת והשרים מהמחנה הממלכתי הִצביעו נגד. הם דורְשים לְהַפְנוֹת את הכספים הקואליציוניים הזְמינים למִימוּן הוֹצָאות הלְחימה והשִיקוּם.

ההצעה עוברת עַתָה לוַועֲדַת הכספים של הכנסת להֲכָנָתו לקְריאה שנייה ושלישית.

 

נִמְשֶכֶת הרכבת האֲווירית של ציוד צְבאי לישראל

משרד הביטָחון הודיע אתמול כי המָטוֹס ה-200 ברכבת האווירית של ציוד צְבאי וחימוּשים לצה"ל, נָחַת בישראל. בהודעת משרד הביטחון נֶאֱמַר כי מפְּרוֹץ המלחמה הובאו לישראל בדרך האוויר והים יותר מ-10,000 טונות של ציוד צבאי, הכולל, בין השְאר: רְכָבִים מְמוּגָנים, ציוד מיגון אישי, תַחְמוֹשֶת וציוד רְפוּאי.

07.12.23

היום:

מְעוּנָן, עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות יהיו רגילות בעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית. בְּמַהֲלַך היום צָפוּי גשם מקומי קל בעיקר בצפון.

שבת:

מעונן חלקית. בְּמַהֲלַך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמישור החוף. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות.