Browsing Archives

ג׳ במרחשוון תשפ״ד 18.10.23

צה"ל: לא תקפנו בית חולים בעזה

אֶמֶש התפרסמו יְדיעות על 500 הרוגים בפִּיצוּץ בבית חולים בעזה. חמאס מַאֲשִים את ישראל בפיצוץ.

בְּעִקְבוֹת הפִּרסומים הִגִיעו גִינוּיִים לישראל ממדינות ערביות ואחרות. הֵחֵלו מְהוּמוֹת מול שַגְרִירוּת ישראל בעמאן. אבו מאזן הִכְרִיז על 3 ימי אֵבֶל והודיע שלא יִשְתַתֵף בפגישה המְתוּכְנֶנֶת להיום בעמאן עם נְשיא ארה"ב.

שעות אחדות לאחר הפִּרסומים בעולם והסְעָרָה שקָמָה בעקבותיהם הודיע דובֵר צה"ל: לא פָּגַענו בבית החולים! טיל של הג'יהאד גָרַם לפיצוץ! עוד אמר: יש לישראל הוֹכָחוֹת לכך שהג'יהאד אַחְרַאי לפיצוץ.

בעקבות הסְערה בִּיטֵל הנָשיא ביידן את ביקורו המְתוּכְנָן בירדן.

ביידן בְּדַרְכּוֹ לישראל

נְשיא ארה"ב עושה את דרכו לישראל. הנשיא צָפוּי לִנְחוֹת בארץ בשעה 10:00 בבוקר. ביקורו של הנשיא בישראל יִימָשֵך כחצי יְמָמָה.

הביקור המְתוּכְנָן של הנָשיא בעמאן בירת ירדן בּוּטַל בְּעִקְבוֹת הסְעָרָה סְביב הפְּגיעה בבית חולים בעזה.

ביידן היה אָמוּר להִיפָּגש בירדן עם מלך ירדן, עם נשיא מצרים ועם יו"ר הרָשות הפלסטינית.

יום רביעי ג׳ במרחשוון תשפ״ד 18.10.23

 

06:10: גם אתמול: יֶרי על מדינת ישראל מדרום ומצפון

06:10: חֵיל האֲוִויר תוקף מַטְרוֹת טרור בעזה

06:10: מְטוֹסֵי קְרָב של צה"ל תָקפו תַשְתִיוֹת טרור של חיזבאללה בלבנון בִּתְגובה ליֶרי לעבר ישראל ביְמָמָה האחרונה

06:10: מדינות בעולם הערְבי גינו את ישראל בְּעִקְבוֹת פיצוץ בית חולים בעזה שבו נֶהֶרְגו כמה מאות בני אדם

06:10: צה"ל: לא תָקַפנו את בית החולים בעזה. הג'יהאד האיסלאמי אַחְרַַאי לפיצוץ

06:10: נְשיא ארה"ב עושה דַרְכּוֹ לביקור של חצי יְמָמָה בישראל

06:10: ביקורו של הנָשיא ביידן בעמאן בירת ירדן בּוּטַל 

06:10: מַעֲרַך הסייבּר הלְאומי מַזְהִיר: לא לִפתוח קישורים לא מוּכָּרים

06:10: המל"ל פִּרְסֵם אַזְהָרַת מַסָע חֲמוּרָה לטורקיה

06:10: משרד הבריאות: בבתי החולים מְאוּשְפָּזִים 333 פצועים

06:10: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם קל

333 פְּצוּעים מְאוּשְפָּזִים בבתֵי החולים

משרד הבריאות עִדְכֵּן הלילה כי 333 פְּצוּעים מְאוּשְפָּזים בבתֵי החולים ברחבי ישראל. 83 מהפצועים במַצָב קשה והיֶתֶר במצב בינוני וקל. בסך הכול פּוּנוּ 4,399 פצועים לבתי חולים מִתְחִילַת המִלְחָמָה.

המָלָ"ל פִּרְסֵם אַזְהָרַת מַסָע לטורקיה

המַטֶה לביטָחון לְאומי (מל"ל) פִּרְסֵם אַזְהָרַת מַסָע חֲמוּרָה לטורקיה. באַזְהָרָה נֶאֱמַר: "על כל הישְׂרְאלים השוֹהִים בטורקיה לָצאת בהֶקְדֵם, לאור הֶמְשֵך ההַחְמָרָה באִיוּמֵי הטרור כְּלַפֵּי ישראלים בחו"ל". אזהרת המסע לטורקיה עלתה לרָמָה הגבוהה ביותר – 4. אזהרת המסע למרוקו עלתה לרמה 2.