Browsing Archives

כ״א בשבט תשפ״ב 23.01.22

יום ראשון כ״א בשבט תשפ״ב 23.01.22


06:10: הממשלה צְפוּיה לְהַצְבִּיעַ היום על הֲקָמַת וַעֲדַת חֲקירה ממלכתית בפָרָשַת הצוֹלְלוֹֹת וכְלֵי השַיִט

06:10: משרד הבִּיטָחון חָתַם בשבוע שעבר על רְכישת 3 צוֹלְלוֹת מִתְקַדְמוֹת בגרמניה

06:10: רְעידת אֲדָמָה בעוֹצְמה 3.7 הוּרְגְשה אֱמֶש בצפון

06:10: ארה"ב וגרמניה מַתְחִילוֹת לְפַנוֹת דיפלומטים מאוקראינה

06:10: דוּ"חַ של משרד התְפוּצוֹת: עלייה במספר מִקרֵי האנטישמיות ברחבֵי העולם ב-2021 

06:10: עֶשְׂרוֹת אֲלָפִים טִייְלו בסוף השבוע מצָפון ועד דָרום 

06:10: גם היום: שינויים בלוּחַ הנסיעות של הרַכָּבוֹת והאוטובוסים בְּשֶל מַחְסוֹר בנַהַגים 

06:10: אֲתַר החרמון סגור היום ומחר עֵקֶב תְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר

מגפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל ירד ל-1.3

06:10: מומחים צופים כי השבוע יַגִיעַ השִׂיא במספר החולים ובמספר החולים במַצָב קשה בישראל

06:10: מיום חמישי – שינוי במִתְוֵוה הבידודים לילדים

06:10: מִתְוֵוה הבידודים החדש לילדים: הילדים יַעַרְכו בדיקות אנטיגן בֵּיתִיוֹת פעמיים בשבוע, רק מי שיְקבל תוצָאָה חיוּבית יִיכָּנס לבידוד

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-54 אלף נִדְבָּקים חדשים, 732 חולים במַצָב קשה, 146 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,393

06:10: 4.423 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 592,510 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם בצפון, ומהצוהריים גם במרכז

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

 

רְעידת אדמה הוּרְגְשה אתמול בישראל

רְעידת אדמה הוּרְגְשה אֱמֶש לפני חֲצוֹת בצפון ישראל. לא דוּוַח על נִפגעים או על נֶזֶק. מהמָכון הגיאולוגי נִמסר כי עוֹצְמַת הרַעַש הייתה 3.7 וכי מוקֵד הרַעַש היה 16 ק"מ צְפונית-מזרחית לבית שאן. אחריו הוּרְגְשו רְעָשִים עוֹקְבִים חַלָשים יותר. ביִישובים אחדים הוּפְעֲלו הַתְרָעוֹת של פיקוּד העוֹרֶף

23.01.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. גשם לִפְרָקִים צָפוּי לרדת בצפון ובמישור החוף מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. הגשם יִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה למרכז. קַייָם חֲשָש קל מֵהֲצָפוֹת, בעיקר במישור החוף הצפוני. בחרמון יֵרד שֶלֶג ומהלילה יִיתָכֵן שלג קל בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ ינשבו רוחות עֵרוֹת. קר מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן בדרך כלל. גשם צפוי לרדת מִדי פַּעַם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. שלג יֵרד בחרמון ובצפון רמת הגולן, ובבוקר ייתכן שלג קל בפסגות הגבוהות של הרי הגליל. חשש קל מִשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. קר מהרגיל. הרוחות ייחלשו. לקראת ערב הגשם ייפסק, ובלילה קיים חשש מקָרָה באזורים המוּעָדִים.

 

עלייה במִקְרֵי האנטישמיות ב-2021

לקראת יום הזיכָּרון הבין לְאומי לשואה שיְצוּיַן ביום חמישי משרד התְפוּצוֹת מְפַרְסם את דוּ"חַַַ האנטישמיות השְנָתי. מהדוּ"חַ עולה כי בשנת 2021 חלה עלייה בגִילוּיֵי האנטישמיות ברחבֵי העולם. אחד מכל ארבעה יהודים בארה"ב היה מַטָרָה לתַקְרִית אנטישמית. בבריטניה נִרְשַם שִׂיא של עֶשרות שנים במקרֵי תְקיפָה על רֶקַע אנטישמי. צרפת היא שִׂיאָנִית האנטישמיות הווירטואלית.

סוף שבוע לבן, ירוק ושִמְשִי

הֲמוֹנֵי מטיילים הִגִיעו בסוף השבוע לצְפון רמת הגולן כדי לֵיהָנוֹת מהשֶלֶג שנֶעֱרַם שם ועֲדַיִין לא הִפְשִיר. בכְּבישים המובילים לחרמון נִרְשְמו עוֹמְסֵי תְנועה כְּבֵדים. רבים נִיצְלו את מזג האוויר הנָעים כדי לטייל ברַחֲבי הארץ ולֵיהָנוֹת מהפְּרִיחה ומהנוֹף הירוק.

כ-100 אלף מטיילים פקדו השבת את שמורות הטבע והגנים הלְאומיים. מרָשות הטבע והגנים נִמְסַר כי האֲתָרִים המובִילים היו הגן הלְאומי ירקון (תל אפק), מגדל צדק, קיסריה, בית גוברין, שמורת הבניאס, מְצוּק הארבל ושְמורת נחל עיון.

ישראל חָתְמָה על הֶסְכֵּם לִקְנִייַת 3 צוֹלְלוֹת מִתְקַדְמוֹת

משרד הביטָחון הודיע כי חָתַם עם החֶברה הגרמנית טיסנקרופ על הֶסְכֵּם לפיתוח ויִיצוּר של שלוש צוֹלְלות מִתְקַדמות עבור זְרוֹעַ היָם הישְׂרְאלית. במִסְגֶרֶת ההֶסְכֵּם, ישראל תִרְכּוֹש שלוש צולְלות מסִדְרָה חדשה שתִיקָרֵא "דַקָר", בהֶיקֵף של כשלושה מיליארד אירו. הצולֶלֶת הרִאשונה תִימָסֵר לישראל בעוד כתשע שנים.