Browsing Archives

כ׳ במרחשוון תשפ״ב 26.10.21

הֲפִיכָה צְבָאית בסודן

הֲפיכָה צְבָאית אֵירְעָה אתמול בבוקר בסודן. ראש הממשלה וכמה שָׂרים נֶעֶצְרו ומְפַקֵד הצבא הודיעַ על מַצַב חֵירוּם במדינה. גוֹרֵם במשרד הבריאות הסודני אמר כי שבעה מַפְגִינִים נגד ההפיכה נֶהֶרְגו ו-140 נִפְצְעו.

האוּ"ם, ארה"ב, בריטניה ונורבגיה גִינוּ את ההֲפִיכָה הצְבאית בסודן, והִבִּיעוּ דְאָגָה מהמצב במדינה. בהַצְהָרָה מְשוּתֶפֶת של שלוש המדינות נִמְסַר כי וושינגטון, לונדון ואוסלו קוראות לְשִחְרוּר העֲצוּרִים בהֲפיכה, שנֶעֶצְרו באופֶן בִּלְתִי חוּקִי

דובֵר מַחְלֶקֶת המְדינה האמריקנית אמר כי יש צוֹרֶך לִבְחוֹן מֵחדש את הנורמליזציה בין ישראל לסודן בְּעִקְבוֹת ההֲפִיכָה הצְבָאית במדינה. 

יום שלישי כ' בחשון תשפ"ב 26.10.21


06:10: הֲפִיכָה צְבָאית בסודן: ראש הממשלה ושרים עֲצוּרִים, 7 הֲרוּגִים ו-140 פְּצוּעים בהַפְגָנוֹת נגד ההֲפיכה

06:10: ארה"ב: יש צורֶך לִבְחוֹן מֵחדש את הנורמליזציה בין ישראל לסודן בְּעִקְבוֹת ההֲפיכה הצְבָאית במדינה

06:10: בּוּטְלָה אַזְהָרַת המַסָע למרוקו

06:10: בית המשפט: הילד שמִשפחתו נֶהֶרְגָה באֲסון הרַכֶּבֶל באיטליה לפני 5 חודשים – יוּחְזַר לאיטליה

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטִיחוּת בדְרָכים

06:10: עד 120 קטן עליהם: תושָבי כפר תׂבוֹר שבגָליל התַחתון חָגְגו אתמול 120 שנה לעֲלייה לקַרְקַע של המוֹשָבָה ב-25 באוקטובר 1901

06:10: מחר – יום הקולְנוע הישראלי, כרטיס ב-10 שקלים

06:10: התַחזית: טמפרטורות רגילות בעונה

מגֵפַת הקורונה 

06:10: ה-FDA יָדוּן היום באישוּר החיסון של פייזר לשימוש בקֶרֶב ילדים בני 11-5 

06:10: מוּמְחֵי ה-FDA: החיסוּן של פייזר יעיל לשימוש בקרב ילדים ואיננו מְסוּכָּן

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: בישראל הִתְגַלו עד כה נִדְבָּקִים אֲחָדים בתַת הזַן הֶחדש של הדֶלתא AY4.2 

06:10: עֲדַיִין לא יָדוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

06:10: הקבינט צָפוּי להחליט על פְּתיחת השמיים לתַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלוֹת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-620 נִדבקים חדשים, 258 חולים במַצָב קשה, 145 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,062

06:10: יותר מ-3.906 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

26.10.21

היום:

ללא שינוי נִיכָּר במזג האוויר.

מחר:

בָּהִיר בדרך כלל ותָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. בְּמַהֲלַך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון. משעות הצוהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

 

 

של מי הילד?

בֵּית המִשפט לעִנְיְיני משפחה בתל אביב קָבַע אתמול כי הילד איתן בירן שנִיצַל מאֲסוֹן הרַכֶּבֶל יוּחְזַר לאיטליה.

הילד בן השש נִפצע קשה לפני כחמישה חודשים בתְאוּנַת הרַכֶּבֶל באיטליה שבה נֶהֶרְגו הוריו, אחיו הקטן והסב והסבתא של אימו.

אחרי התְאוּנה הֶעֱנִיק בית משפט באיטליה את האפוטרופסות על הילד לדודָתו, אחות אביו, החַיָה באיטליה. סבו של הילד, אבי אימו, הֵטִיס אותו בַּחֲשַאי לישראל.

בבית המשפט טָעֲנו הסב ומִשפחתָהּ של האם  כי הילד הוא ילד ישְׂרְאלי שהוריו שָהוּ באיטליה לצורֶך לימודים. לדִבריהם, הוריו של הילד הִתְכַּוְונוּ לחזור לישראל בתוֹם תְקוּפַת לימודֵי הרְפוּאָה של אבי המשפחה.

השופֶטֶת כתבה אתמול בפְסַק הדין כי בירן יוּחְזַר "לִמְקוֹם מְגוּרָיו הרָגיל שבאיטליה". היא חִייְבה את הנִתְבָּע, הסב שמואל פלג, בהוצָאוֹת ובשְׂכַר טִרְחַת עורֵך דין בסַך של 70,000 שקלים. עוד כתבה השופטת: "יש לְאַפְשֵר את נִיהוּל הסִכְסוּך באיטליה. עוד לא אָבְדָה התִקְוָוה לאִיחוּי הקֶרַע של המשפחות".

משפחתו בישראל של איתן בירן הודיעה כי תְעַרְעֵר על הַחְלָטַת בית המשפט להֲשיבו לאיטליה.