Browsing Archives

כ״ד בתשרי תשפ״ב 30.09.21

מיום ראשון – תו ירוק חדש

מיום ראשון יְבוּטַל התו הירוק הקַיָים ויִיכָּנס לתוֹקֶף תו ירוק חדש. מי שהִתְחסן או מי שהֶחלִים מתבקש לְהָפִיק תו ירוק חדש באֲתַר הרַמזוֹר של משרד הבריאות (רְאוּ פְּרָטִים בטור האֶמְצָעִי בעמוד הבית בחדשון).

הָחֵל מיום שלישי הקרוב, 5 באוקטובר – גם עובדים במְקומות עבודה שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרְכו לְהָצִיג תו ירוק או תוצָאות שְלִיליות של בְּדיקַת קורונה.

שר החוץ לַפִּיד יוצא לביקור בבחריין

שר החוץ יאיר לַפִּיד יוצא היום לבִיקוּר בבחריין. לפיד יהיה השר הישְׂרְאלי הראשון שיְבקר במדינה. במִסגֶרֶת הביקור, שרי החוץ של ישראל ובחריין יַחְַנְכו את שַגרירותּ ישראל במנאמה ויַחְתְמו על שוּרה של הֶסְכֵּמים.

בְּכִירִים במשרד החוץ מִצְטָרְפִים לשר בביקור.

יוטיוב תַחסוֹם מְסָרִים נגד כל החיסונים

יוטיוב הודיעה כי תתחיל לַחסום תְכָנים שיופיעו בהם מְסָרים נגד כל החיסוּנים. החֶברה הֵחֵלה כבר בשנה שעברה לַחסום תְכָנִים שהֵפיִצוּ מְסָרים נגד חיסונֵי נְגיף הקורונה. מֵעַתָה תַחְסום החֶברה מְסָרים נגד כל החיסונים. יֵיחָסְמו סִרטונים שבהם נאמר כי חיסונים גורמים לנְזָקים בְּריאוּתיים כרוניים או מֵידע שִקְרִי על חומָרים המַרְכִּיבִים את החיסונים.

יום חמישי כ"ד בתשרי תשפ"ב 30.09.21


06:10: התלמידים חוזרים היום ללימודים 'אחרֵי החגים'

06:10: כ-100 אלף תלמידים שוהים בבִידוד

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט שָב מביקורו בניו יורק

06:10: שר החוץ יאיר לפיד יוצא היום לביקור ראשון בבחריין

06:10: פְּצועים יהודים ופלסטינים בעִימוּתִים בדרום הר חברון

06:10: שִיפּוּר במַצָבָם של הקָצין והחַיָיל שנִפצעו קשה בפעילות צה"ל ביהודה ושומרון בשבוע שעבר

06:10: הדֶלֶק מִתְיַיקֵר הלילה ב-8 אגורות לליטר

06:10: היסטוריה בעולם הערְבי: נְשִׂיא תוניסיה מינה אישה לתַפקיד ראש הממשלה 

06:10: מ-3 באוקטובר – רק מי שהִתְחַסֵן בשָלוש מָנות יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: מ-5 באוקטובר – גם עובדים במְקומות עבודה שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחַיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרכו לְהַצִיג תו ירוק או תוצָאות שְליליות של בדיקת קורונה

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-2,405 נִדבקים חדשים, 647 מהחולים במַצָב קשה, 217 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,732

06:10: יותר מ-3.297 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-800 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות

30.09.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר, תָחוּל עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שבת:

 תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר במרכז ובדרום.

 

הדֶלֶק מִתייקר הלילה בחֲצות

הדֶלֶק מִתְיַיקר הלילה בחֲצות ב-8 אגורות לליטר. המחיר המְרַביִּ החדש של ליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופֶרֶת לצָרְכָן בתחנה בשֵירות עצמי כולֵל מע"מ יהיה 6.39 שקלים. התוסֶפתֶ בעד שֵירות מָלא תִישָאֵר ללא שינוי – 21 אגורות לליטר. המחיר המְרַבִּי לליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופרֶתֶ לצָרְכָן בתחנה בשירות עצמי באילת יהיה 5.47 שקלים. התוספת בעד שירות מלא באילת תישָאר ללא שינוי – 18 אגורות לליטר. בחודש הקודם חלה ירידה קלה במְחיר אחרי חודשים רבים של עֲלִיוֹת.