Browsing Archives

כ״ב באלול תשפ״א 30.08.21

מהיום: מנה שלישית של החיסון לבני 12 ומעלה

הָחֵל מהיום המָנה השְלישית של החיסון נגד קורונה תִינָתֵן לבני 12 ומעלה. המנה השְלישית תִינָתן למי שקיבל את המָנה השנייה לפני יותר מחמישה חודשים.

מי שקיבלו שָלוש מנות של החיסון יהיו פְּטוּרים מבִּידוּד בשוּבָם מחו"ל.

יום שני כ"ב באלול תשפ"א 30.08.21


06:10: מהיום: חיסון שלישי לבנֵי 12 ומעלה

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט שָב לישראל מבִּיקורו בארה"ב

06:10: שר הביטחון בני גנץ נִפגש הלילה ברמאללה עם יו"ר הרָשות הפלסטינית אבו מאזן 

06:10: מאות פלסטינים הִפגִינו והִתְפָּרְעו ליד גֶדֶר הגְבול ברצועה

06:10: מַצָבו של חייל צה"ל שנִפצע בשבוע שעבר בגְבול עזה מוסיף להיות אָנוּש

06:10: שִבעַת בתֵי החולים הציבוּריים עובדים גם היום במַתְכּוֹנֶת שבת

06:10: סופַת ההוריקן 'איידה' מַכָּה בדרום ארה"ב, יותר מ-673 אלף בני אדם נוֹתְרו ללא חשמל

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 4,685 נִדבקים חדשים, 752 מהחולים במַצָב קשה, 156 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,989

06:10: יותר מ- 2 מיליון ישְׂרְאלים כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: מְחוסנים במנה השלישית יהיו פְּטוּרים מבִּידוּד בשוּבָם מחו"ל

06:10: 943,000 ישראלים עֲדַיִין לא קיבלו אף חיסון

06:10: מבצע 'חיסונים עד הבית': משרד הבריאות שולח נַיְידות חיסונים ליִישובים שבהם מספר גדול של לא מְחוסנים

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: המשחקים הפאראלימפיים בטוקיו: מְדליַית זהב שנייה לשַׂחְיָין הישְׂרְאלי מארק מליאר

06:10: התַחזית: בלי שינוי, עומֶס חום בינוני עד כָּבֵד

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

שר הביטחון נִפגש עם יו"ר הרשות הפלסטינית

שר הביטחון בני גנץ נִפגש אֶמֶש ברמאללה עם יו"ר הרָשות הפלסטינית אבו מאזן. זה המִפְגָש הרִשְמי הראשון של בָּכיר בממשלה עם יו"ר הרָשות הפלסטינית מאז 2010. מלִשְכָּתו של גנץ נִמְסר כי השניים דָנו בנושְׂאים מְדיניים-ביטְחוניים, אֶזְרחיים וכלכליים, וכי השר אמר לאבו מאזן שישראל נְכוֹנָה לעשות צְעָדים שיְחַזְקו את כַּלְכלַת הרָשות הפלסטינית.