Browsing Archives

ט׳ באב תשפ״א 18.07.21

שִיטְפוֹנוֹת באירופה

מִנְיַין הקורְבָּנוֹת בשיטְפוֹנוֹת באירופה עלה הבוקר ל-170: 143 הֲרוגים בגרמניה, 27 הֲרוגים בבלגיה. יותר מאלף בני אדם נֶעֱדָרִים. אלפֵי אנשים נוֹתְרו חַסְרֵי בית. 850 חַיָילים גרמנים מְסַיְיעים בפְעולות החִילוּץ.

הולנד בְּכוֹנְנוּת: עֶשְׂרות אלפֵי תושבים פּוּנוּ ביומיים האחרונים מֵחֲשָש לְשיטְפונות.

 

בגלל החום: לְהִימָנַע מטיולים אֲרוּכִּים ברגל

רָשות הטבע והגנים מבקשת מהציבור לְהִימָנַע מיציאה לטיולים במַסְלוּלֵי הֲליכה הָחֵל מהיום ועד יום רביעי – בְּשֶל עוֹמֶס החום הכָּבֵד הצָפוי באֲזורים רבים בארץ. נִיתָן לטייל באֲתָרים שבהם מֶשֶך הטיול קָצָר, המַסְלול מוּצָל וקיימים מקומות לְהִתְרַעֲנְנוּת ומֵי שְתִייָה. עוד נמסר כי תִיתָכֵן סְגירה של מַסְלוּלֵי טיול ואֲתרים שונים. ברָשות מַזְכִּירים כי חָל אִיסוּר מוּחְלָט לְהַדליק אש לְמַעֵט במְקומות המְאוּשָרים לכך בתְחום חַנְיוֹנֵי המטיילים.

בְּמהלך השבת פָּקְדו כ-70 אלף מטיילים את שְמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. האתרים המובילים היו גן השלושה (הסחנה), חורשת טל, הגן הלאומי ירקון (תל אפק), שמורת עין גדי ושמורת חוף האלמוגים. 

יום ראשון ט' באב תשפ"א 18.07.21


06:10: היום, ט' באב, יום צום על חורְבַּן הבית 

06:10: אלפֵי מתפללים הִגִיעוּ אתמול לכותל המערבי בירושלים, אֲלפים יגיעו היום 

06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: בסוף השבוע אוּבְחנו כ-1,500 נִדבקים חדשים, 58 חולים במצב קשה, 15 מתוכם מחוברים למכונות הנשמה

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט קורא לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: מַשְבֵּר האַקְלִים: שִיטְפוֹנוֹת בגרמניה, בלגיה ואוסטריה, גל חום ושְׂרֵפות בארה"ב ובקנדה

06:10: השִיטְפונות באירופה: 143 הֲרוגים ומאות נֶעֱדָרים בגרמניה, 27 הרוגים בבלגיה, אחד באוסטריה, אלפי תושבים חסרי בית

06:10: בדְרום ת"א נִרְצַח אתמול ראש אִרְגוּן פֶּשַע

06:10: מַדַד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב-0.1%

06:10: מַדַד מחירי הדיור עלה בחודשיים ב-0.7%, ובשנה האחרונה ב-7.2%

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: הבידוד קוּצַר לשבוע

06:10: המִשלוח הבא של החִיסונים של פייזר יַגִיע לישראל בחודש אוגוסט

06:10: בקרוב: בְּדיקות קורונה מְהירות בִּכְניסה למוסָדות גריאטריים ובְדיקות בקַיְיטָנות ובְמַחנות קַיִץ שבהם מִשתתפים יותר מ-100 ילדים

06:10: התַחזית: עלייה בטמפרטורות והַכְבָּדָה בעוֹמֶס החום

06:10: רשות הטבע והגנים: מהיום ועד יום רביעי – לְהִימָנַע מטיולים ארוכִּים ברֶגֶל

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

18.07.21

היום:

עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובפנים הארץ, הָבִיל ברצועת החוף. יִשְׂרוֹר עוֹמֶס חוֹם כָּבֵד ברוב האֲזוֹרִים.

מחר:

תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בחוף ובשפלה אך עֲדַיִין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, הביל ברצועת החוף. ישרור עומס חום כבד ברוב האזורים.