Browsing Archives

ב׳ בסיון תשפ״א 13.05.21

אש מבחוץ ואַלִימות קשה מבפנים

יְמָמָה קשה עברה אתמול על מדינת ישראל: אש מִבחוץ ואַלִימוּת קשה ומַדְאיגה מבפנים.

החמאס והג'יהאד יָרו גם אתמול, הלילה והבוקר מאות רקטות לעבר ישראל; מיליונֵי ישראלים – מהדרום ועד המרכז והשרון – נֶאֶלצו לשהות במֶרחבים מוּגָנים; יותר ממיליון תלמידים לא הלכו לבתי הספר; חייל צה"ל נֶהֱרַג ושני קְצינים נִפְצעו מפְּגיעת טיל נ"ט בג'יפ צְבָאי שנסע בקִרְבת הגְבול עם עזה; ילד בן 5 נֶהרג בשדרות מפְּגיעת רְסִיס של טיל, אף על פי ששָהָה עם מִשפחתו בממ"ד; עשרות ישְׂרְאלים נִפצעו או לָקו בחֲרָדָה; הפְּעילות בנתב"ג הופסקה; טַיָיסי חֵיל האוויר הִפְצִיצו מַטְרות טרור ברְצועת עזה, בהן בִּנְיָינים רַבֵּי קומות.

ובתוך ישראל פָּרְצו אתמול הִתְפָּרְעוּיוֹת אַלִימוֹת חַסְרוֹת תַקְדִים של ערבים ויהודים בלוד, בת ים, יפו, ירושלים, טבריה, עכו, אום אל פאחם ויִישוּבִים נוסָפים. עֶשְׂרות אֶזְרָחים ושוטרים נִפצעו, 370 חֲשוּדִים נֶעֶצרו.

 

הנשיא: הַפְסִיקוּ את השִיגָעוֹן הזה!

נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת ורבנים גִינוּ את האַלִימוּת של ערְבים ויהודים וקראו לְכֹל הצְדָדִים לְהַרְגִיעַ את הרוחות. הנַשיא ראובן ריבלין הִזְהִיר מפני מִלחֶמֶת אֶזְרָחִים. הוא קרא למַנהיגים הדָתיים, לאֶזרחים ולהורים של הצעירים הפורעים לעשות כל מה שֶבִּיכוֹלְתָם לַעֲצור את האַלִימוּת. "אני מִתְחַנֵן, אָנאָ הַפְסִיקוּ את השִיגָעוֹן הזה". ריבלין הוסיף כי "אסור, חָלִילָה, שהמדינה תַהֲפוך להיות שְבָטִים בִּלְבד".

 

יום חמישי ב' בסיון תשפ"א 13.05.21


06:10: עוד יום של אֵש: אִרגונֵי הטרור בעזה יָרו אתמול, הלילה והבוקר מאות רקטות על הנגב, השְפלה, גוש דן והשרון 

06:10: מִתחילת סֶבֶב הלְחימה נֶהֶרגו 7 ישראלים, ביניהם חייל צה"ל וילד בן 5, עֶשְׂרות פְּצועים פּוּנוּ לבתי החולים

06:10: מלחמה מִבִּפְנים: הִתְפָּרְעוּיוֹת אַלִימוֹת של ערְבים ויהודים בלוד, בת ים, יפו, ירושלים, טבריה, עכו, טמרה, אום אל פאחם וביישובים נוספים, עֶשְׂרות אֶזרחים ושוטרים נפצעו, 370 חֲשוּדים נֶעֶצרו

06:10: נְשִׂיא המְדינה מַזְהִיר ממִלְחֶמֶת אֶזרחים: הַפְסִיקוּ את השִיגָעוֹן הזה! 

06:10: חֵיל האֲוִויר תוקֵף מאות מַטָרות בעזה 

06:10: ישראל חִיסְלָה פְּעילים בְּכירים מאוד בארגונֵי הטרור

06:10: גם היום אין לימודים מנתניה דָרוֹמָהּ

06:10: בְּשֶל היְרי הוּפְסְקָה אֶמֶש הפעילות בנְמַל התְעופה בן גוריון

06:10: מהבוקר ועד להודעה חדשה: טִיסות בין לְאומיות יִנְחֲתוּ בשְׂדֵה התְעוּפה רמון שליד אילת

06:10: פיקוד העורף עִדְכֵּן הבוקר כי לא היה הלילה יְרי לגליל התחתון ולעֵמֶק יזרעאל

06:10: התחזית: טמפרטורות רְגילות בעונה

הורָאות פיקוּד העורֶף:

בִּשְעַת אַזְעָקָה יש לְהיכָּנס מיד למֶרְחָב מוּגָן (מִקְלָט, מָמָ"ד, חֲדַר מַדְרְגותֹ או חֶדֶר פְּנימי);

יש לִשְהוֹת במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות!

אם אין מֶרְחָב מוּגָן קרוב יש לִשְכַּב על הקַרְקע ולְכַסוֹת את הראש בעֶזרת שתי הידיים;

לא להִתְקַהֵל, לא לְהַגיע לִמְקומות שנִפגעו – זה מְסוכָּן ומַפְריע לִפעולות ההַצָלָה;

תושבים בבתים מְשוּתפים מִתבקשים לְהַשאיר את חַדְרֵי המדרגות פְּתוחים כדי שעוברֵי אוֹרַח יוכלו להיכנס אֲליהם בִּשְעת אַזְעָקָה;

לא להשאיר ילדים לְבד בבית!