Browsing Archives

כ״ג באייר תשפ״א 05.05.21

הנשיא הֶעֱנִיק את המנדט ליאיר לפיד

נְשִׂיא המדינה ראובן ריבלין הודיע הערב כי הֶחליט לְהַעֲנִיק את המנדט להַרְכָּבַת הממשלה על ח"כ יאיר לפיד. בהַצְהָרָה בתִקשורֶת אמר הנשיא: "לאחר שקיבלתי את עֶמְדַת כְּלַל הסיעות ושׂוֹחַחְתי עם ח"כ יאיר לפיד וח"כ נפתלי בנט, הִתְבָּרֵר בפָנַיי כי ח"כ נפתלי בנט נוֹתַר עם שבעה מַמְלִיצים כפי שהיה בסיבוב הקודם ואילו ח"כ לפיד נוֹסְפו לו 11 ממליצים, כך שיש לו 56 ממליצים".

"מתמונת הממליצים עולה בבֵירוּר שלח"כ לפיד יש אפשרות להרכיב ממשלה שתִזְכֶּה לְאֵמוּן הכנסת אם כי הקְשָיים רבים" אמר הנשיא.

עוד אמר: "כבר זמן רב אנחנו מְצוּיִים במְבוּכָה. בִּמְבוּכָה, שֶלא לומר מַשְבֵּר פוליטי. אסור שקְשָיִים אלו יְעַרְעֲרו את האֱמוּנָה שלנו בצִדְקַת דַרְכֵּנוּ וביכולֶת שלנו להמשיך ולִבנות כאן את בניין ריִבּוֹנוּת העם בישראל. יִידָרֵש כל שיִידָרש, אנחנו נדע איך לצאת מְחוּזָקים, מְאוּחָדים, לדרך המלך, שתַנְחֶה את החֶבְרה הישראלית", דִברֵי נשיא המדינה.

יום רביעי כ״ג באייר תשפ״א 05.05.21


06:10: אֶמֶש בחֲצות נתניהו הֶחזיר לנָשִׂיא את המנדט לְהַרְכָּבַת ממשלה

06:10: הנָשִׂיא צָפוי להודיע בתוך 3 ימים אם הוא מַעֲנִיק את המנדט למועמָד אַחֵר או מַחְזירוֹ לכנסת 

06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה בטילים במַעֲרַב המדינה

06:10: מְבקר המדינה מתניהו אנגלמן סִייֵר אתמול באֲתַר האָסוֹן במירון

06:10: מַצָבָם של שני פְּצועים מאֲסון מירון המְאוּשְפָּזים בבית החולים רמב"ם בחיפה מוֹסִיף להיות קשה מאוד

06:10: נִמשך המָצוֹד אַחַר המְחַבֵּל שבִּיצַע את פיגוע היְרי בצומֶת תפוח ביום ראשון

06:10: מַצָבו של תלמיד היְשיבה שנִפצע בפיגוע בצומת תפוח מוסיף להיות אָנוּש, חבֵרו פצוע קשה

06:10: חֲשָש במַעֲרֶכֶת הביטָחון מִפְּנֵי גל טרור בשְטחים

06:10: בבית המשפט המְחוזי בירושלים נִמְשָך הבוקר מִשפָּטו של בנימין נתניהו

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,369

06:10: המגֵפה בעולם: 155.201 מיליון נדבקים, 3.255 מיליון מתים

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובִפְנים הארץ

אין לנתניהו מנדט

בחֲצוֹת פָּג תוקף המנדט של נתניהו לְהָקִים ממשלה. דקות אחָדות לפני חֲצות הֶחְזִיר נתניהו את המנדט לנשיא. מבֵּית הנָשִׂיא נִמְסַר לְאַחַר חֲצוֹת כי "התְקוּפה בת 28 הימים הקְבועה בחוק יְסוד: הממשלה, אשר עמדה לִרְשוּת ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו לְהַרְכָּבַת ממשלה – תַמָה בחֲצות. זמן קצר לפני חצות, הודיע נתניהו לבית הנשיא כי לא עלה בידו לְהַרְכִּיב ממשלה ועל כן הוא מַחזיר את המנדט אל הנָשִׂיא. ביום רביעי, כ"ג באייר, 5 במאי, במַהֲלַך הבוקר, יעמוד בית הנשיא בקשר עם הסִיעוֹת בַּאֲשֶר לְהֶמְשֵך תַהֲלִיך הַרְכָּבַת הממשלה".

הנָשִׂיא צפוי להודיע בתוך 3 ימים על הַחְלָטָתו. על פי החוק הנָשִׂיא רַשַאי להעניק את המנדט למועמָד אחר או לְהַחְזִירו לכנסת. 

קבינט הקורונה אִישֵר הֲקָלוֹת נוספות

קבינט הקורונה אישר אתמול במִשְאַל טלפוני שורה של הֲקָלוֹת נוֹסָפות שיִיכָּנסו לתוֹקֶף הָחֵל ממחר. בין ההֲקָלוֹת:

הַעֲלָאַת מִגְבֶּלֶת ההִתְקַהֲלוּת ל-50 אנשים בשטח סגור ול-500 אֲנָשים בשֶטח פתוח;

הַפְעָלַת חדרֵי כושר ומתְקְנֵי ספורט, בריכות ואטרקציות במַתְכּוֹנֶת התו הסגול;

בִּיטוּל ההגבלות החלות על מקומות שהכניסה אליהם היא רק לבעלי תו ירוק;

בִּיּטוּל החובה לְהזמין מֵרֹאש שוֹבֵר לנסיעה ברכבת.

 

05.05.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה של הטמפרטורות. עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

מעונן חלקית עם ירידה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות אך עֲדַיִין מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ.