Browsing Archives

י׳ בניסן תשפ״א 23.03.21

הולכים לבחור!

בפעם הרביעית בתוך שנתיים: ישראל הולכת היום לבחירות.

הינה כמה מספרים על הבחירות לכנסת ה-24:
6,578,084 בעלי זכות בחירה;
13,685 קלפיות;
751 קלפיות לחולי קורונה ומבודדים;
כ-6 מיליון מבין בעלי זכות הבחירה חיים בישראל;
78% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 17% ערבים, 11% חרדים;
תקציב ועדת הבחירות: כ-675 מיליון ש"ח;
ועדת הבחירות תעסיק היום 75 אלף עובדים.

יום שלישי י' בניסן תשפ"א 23.03.21


06:10: בפעם הרביעית בתוך שנתיים: ישראל הולכת היום לבחירות

06:10: 6,578,074 בעלי זכות בחירה בוחרים היום את 120 חברי הכנסת

06:10: 20 אלף שוטרים, לוחֲמי מָגָ"ב ומִתנדבים מאבטחים את הבחירות

06:10: ביום הבחירות: הנְסיעה חִינָם ברכבת ישראל וב-600 קַוֵוי אוטובוס בין עירוניים

06:10: יום הבחירות הוא יום שַבָּתוֹן – החנויות, בתי הקפה ומקומות הבילוי פתוחים, התִקשורת והתַחְבורה הציבורית פועלות 

06:10: הקַלְפִּיוֹת יִיפָּתְחו ב-07:00 ויִיסָגְרו ב-22:00

06:10: הקַלְפִּיוֹת לחולים יִיפָּתחו ב-08:00 ויִיסָגרו ב-19:00

06:10: ביִישוּבים קטנים הקַלְפִּיות יִיפָּתחו ב-08:00 ויִיסָגרו ב-20:00

06:10: וַעֲדַת הבחירות תַצִיב קַלְפִּיוֹת בנתב"ג לשָבִים מִחוּ"ל היום

06:10: בכל היִישובים יוּצְבו קַלְפִּיוֹת מיוחדות למְבודָדִים 

06:10: יוּצְבוּ קַלְפִּיוֹת מיוחדות ויִהיו הַסָעוֹת לחולים 

06:10: תוצאות האמת בבחירות צפויות להתפרסם ביום חמישי אחה"צ

06:10: נִמְשֶכֶת מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה בקורונה בישראל

06:10: 4,579,063 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חִיסוּן נגד הקורונה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,102

06:10: בישראל נכון לאתמול: 15,002 חולים פעילים, 774 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 504 מהם במצב קשה, 215 מוּנשמים

06:10: המַגֵפה בעולם: 2.748 מיליון מתים, 124.535 מיליון נִדבקים

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שְרָבִי, ייתכן גשם מקומי

לקלפי חובה להביא תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון, או רישיון נהיגה עם תמונה

אין חובה להביא לקלפי את ההודעה לבוחר

תשובות לכל השאלות בנושא הבחירות באתר ועדת הבחירות 

מידע טלפוני בעברית, ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית בטלפון 1800-201-179

לְכוּ לְהַצְבִּיעַ, כי מי שמַצְבִּיעַ – מַשְפִּיעַ!

23.03.21

היום:

חם מהרגיל עד שְרָבִי. בצפון יִיתָכֵן גשם מקומי. ינשבו רוחות חזקות וברוב אֲזוֹרֵי הארץ ייעשה אָבִיך. בדרום יִתְחוֹֹלְלו סוּּפוֹת חול. בְּמַהֲלַך היום יַחְדוֹר לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות והן יֵיעָשו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בצפון צְפוּיִים גשמים מקומיים. משעות הערב הגשמים יתחזקו ויִתְפַּשְטו בְּהַדְרָגָה למרכז.