Browsing Archives

ו׳ בתשרי תשפ״א 24.09.20

מספר המתים מקורונה בישראל עלה ב-59 ביממה האחרונה

משרד הבריאות עדכן הערב כי בתוך יממה, מהשעה 18:00 אתמול ועד השעה 18:00 היום, עלה מספר המתים מקורונה ב-59. מפרוץ המגפה מתו 1,376 חולים. נכון להערב יש בישראל 685 חולים במצב קשה, מתוכם 175 מונשמים.

הממשלה הֶחליטה: סֶגֶר מלא ממחר

הממשלה הֶחליטה לפנות בוקר לְהָטִיל סֶגֶר מלא ממחר ועד אחרי שמחת תורה. 

הוּחְלט על הַגְבָּלות נוסָפות על שוק העבודה, על התַחְבּוּרה הציבורית, על התפילות ועל ההַפְגָנוֹת.

יִפְעֲלו רק שֵירוּתִים חִיוּנִיים: מָזוֹן, בריאות, נִיקָיוֹן.

מוּתָר להִתפלל ולהַפגין עד מרחק של קילומטר מהבית.

עדַיִין לא הִתְפַּרְסְמה שעת התחלת הסגר. ההחלטות מועברות לאישוּר הכנסת.

 

צָפוּי סֶגֶר מלא ממחר

הממשלה דָנָה הלילה בהחְמָרַת הגבלות הקורונה. עדַיִין לא פּוּרסמו ההחלטות, אך ככל הנִרְאֶה צְפוּיָה הַחלטה על הֲטָלַת סֶגֶר מלא ממחר ועד אחרי שמחת תורה. על פי נְתוּנֵי התַחֲלואה יוּחְלט אם לְהַאֲרִיך את הסגר בשְבועיים נוֹסָפים

צפויות הגבלות נוספות על שוק העבודה, על התחבורה הציבורית, על התפילות ועל ההפגנות.

הממשלה הִתְכַּנְסָה לדִיון אחרי שקבינט הקורונה דן בנושא במשך יומיים והֶחליט לְהָטִיל סגר מלא ממחר.

 

 

יום חמישי ו׳ בתשרי תשפ״א 24.09.20


07:10: הממשלה הֶחליטה הבוקר: סֶגֶר ממחר ועד אחרי שִׂמחת תורה

07:10: אוּשרו הַגְבָּלוֹת נוספות על שוק העבודה, על התַחבורה הציבורית על התְפילות ועל ההַפגנות

06:10: מותר להתפלל ולהפגין עד מרחק של קילומטר מהבית

06:10: החלטות הממשלה יועברו לאישור הכנסת

06:10: נִמשכת העֲלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבחנו 5,579 נִדבקים חדשים. מִניין המתים עלה ל-1,325 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 58,400 חולים פעילים. 1,365 חולים מאוּשפזים בבתי החולים, 657 מהם במצב קשה ובהם 177 חולים מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: יותר מ-32 מיליון נִדבקים ו-986,700 מתים

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות, טמפרטורות רגילות בעונה

שִמרו על עצמכם ועל כולנו!

התפילות וההפגנות

בדִיונים שהִתקיימו בקבינט הקורונה ביומיים האחרונים ובדיונים בממשלה הִתְעוֹרְרו וִיכּוּחִים סועֲרים בין השרים, בהם ויכוחים בנושא סגירת בתי הכנסת ביום הכיפורים והגבלת ההַפְגָנוֹת נגד ראש הממשלה.  

גם בין הרבנים ובַצִיבּוּר הדתי יש דעות לכאן ולכאן בנושא סגירת בתי הכנסת והגבלת התפילות. במקומות רבים החליטו לסגור בתי כנסת כדי לא לְסַכֵּן את בריאות המִתפללים, זאת ללא קֶשֶר להחלטה שתִתקבל בממשלה בנושא זה.

ובנושא הגבלת ההפגנות: אנשֵי ציבור ואֶזרחים, התוֹמְכים בהפגנות, קוראים להפסיק את ההפגנות בבלפור בתְקוּפת הסגר.

 

24.09.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף בצפון ולאורך מישור החוף.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר צָפוּי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.