Browsing Archives

כ״א באלול תש״פ 10.09.20

הסֶגֶר הלֵילִי נִשְמָר באופֶן חֶלקי

העוצר הלילי בערים ובשְכוּנוֹת ה'אדומות' נכנס היום ליומו השלישי. נראה כי הסֶגֶר נשמר בְּאופֶן חֶלקי בְּלבד. רבים מהתושבים ביִישוּבים אלה שומרים על כְּללֵי העוצר. ואוּלָם, רבים מהתושבים ואף רָאשֵי רָשוּיוֹת מַבִּיעִים הִתנגדות לסגר. רבים  אף הִכְרִיזו שלא יְצַיְיתו לו.

לַמְרוֹת העוצר, ובניגוּד להַחְלטות הממשלה – נִפתחו אתמול בתי ספר בחלק מהיישובים ה'אדומים' ונֶעֶרְכו אֵירוּעים בניגוד לכללים.

היום יִתכנס קבינט הקורונה לָדוּן בהַצָעָה לְהטיל סגר כללי מלא על מדינת ישראל בחגֵי תשרי.

 

יום חמישי כ״א באלול תש״ף 10.09.20


06:40: קבינט הקורונה יָדוּן היום בהַצָעוֹת לְהטיל הַגְבָּלוֹת או סֶגֶר מלא בחגֵי תשרי

06:40: נמשך העוֹצֶר הלֵילִי על 40 ערים ושְכונות 'אדומות' 

06:40: לַמרות העוצר ובניגוד להחלטות הממשלה – נִפתחו בתי ספר רבים ונֶערכו אירועים ביִישובים ה'אדומים'

06:40: נִמשכת העלייה בתַחֲלוּאָה בישראל: אתמול אוּבחנו 3,563 נדבקים חדשים ונפטרו 13 בני אדם

06:40: בישראל נכון לאתמול: 31,689 חולים פעילים, 487 מהם במצב קשה ומִתוכם 142 חולים מוּנשמים. מִניין הנִפְטרים עלה ל-1,054

06:40: המַגֵפָה בעולם: יותר מ-28 מיליון נִדבקים ו-905 אלף מתים

06:40: הממשלה אישרה הלילה תוסֶפֶת תַקְצִיבִית של 11 מיליארד שקלים

06:40: הנשיא טראמפ מועמד לקבלת פרס נובל לשלום

06:40: שְׂרֵיפות ענק מִשְתוֹלְלוֹת במערב ארצות הברית

06:40: בְּעִקְבוֹת עבודות: תחנות הרכבת בירושלים ובמודיעין סְגורות עד סוף השבוע

06:40: התחזית: עומֶס חום כָּבֵד עד קיצוני בסוף השבוע

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

זִכרו – אם אין מַציל לא נכנסים למים בחיים!

10.09.20

היום:

בהרים ובפנים הארץ תָחוּל עלייה בטמפרטורות. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יהיה עֲדַיִין חם מהרגיל עד שְרָבִי והָבִיל במישור החוף. עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים יִשְׂרְרו בכל האזורים.

מחר:

תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים, והביל במישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב חלקי הארץ.

שבת:

ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. יהיה עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומס חום כבד עד קיצוני ימשיך לשרור ברוב חלקי הארץ.