Browsing Archives

ט״ו באב תש״פ 05.08.20

היום אובחנו 1,060 נדבקים חדשים ונפטר חולה אחד

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו בישראל עוד 1,060 נשאי קורונה. מהבוקר נפטר עוד חולה אחד ומניין המתים עלה ל-565. בישראל יש 25,649 חולי קורונה פעילים. 345 מהחולים במצב קשה ומתוכם 106 מונשמים.

יום רביעי ט״ו באב תש״ף 05.08.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: המַגֵפה בעולם: יותר מ-18.723 מיליון נִדבקים ו-706 אלף מתים

06:10: נִמשכת העלייה בתַחֲלוּאָה בישראל. אתמול אוּבְחֲנוּ 1,400 נִדבקים חדשים ונִפטרו 8 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 25,803 חולים פעילים, 341 מהם במצב קשה ומִתוכם 99 חולים מוּנשמים. מִניין הנִפטרים עלה ל-561

06:10: אסון בלבנון: פיצוץ אדיר בִּנְמַל ביירות אתמול ב-18:00. הֶרֶס רב. לפחות 78 הֲרוגים ו-4,000 פצועים

06:10: ישראל הודיעה מיד: אין לנו קֶשֶר לפיצוץ

06:10: ישראל הִצִיעה ללבנון עזרה הומניטרית ושלחה הודעות הִשְתתפות בצַעַר לעם הלבנוני

06:10: היום ט"ו באב – חג האהבה

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

זכִרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!

אָסון בלבנון

פיצוץ אדִיר אֵירַע אתמול אחה"צ בעיר ביירות בִּירַת לבנון. לְפחות 78 בני אדם נֶהרֶגו וכ-4,000 בני אדם נפצעו. הפיצוץ גרם להרס רב לעיר.

מקור הפיצוץ הוא כנראה שׂרֵיפה שפָּרצה במחסן בנְמַל ביירות שבו היו מְאוּחְסָנִים חומְרי נֶפֶץ דְלִיקִים.

מועֶצֶת הביטָחון העֶליונה של לבנון הֶחליטה לְהַכְרִיז על מַצב חֵירוּם בביירות למֶשֶך שבועיים והֶעֱבירה את פעילות הנָמֵל בביירות לנָמֵל בטריפולי, שמצפון לביירות.

 

 

אתמול אובחנו בישראל 1,400 נדבקים ונפטרו 8 בני אדם

אתמול אובחנו 1,400 נדבקים נוספים בנגיף הקורונה. בכך עלה מניין החולים הפעילים בארץ ל-25,801 בני אדם. מצבם של 341 חולים מוגדר קשה, 99 מהם מונשמים. 8 חולים נפטרו אתמול ובכך מניין הנפטרים כתוצאה מסיבוכי הנגיף עלה ל-561 בני אדם.