Browsing Archives

ט׳ באב תש״פ 30.07.20

הנשיא ריבלין קורא לְהַרְגָעַת הרוחות: אני זוֹעֵק נגד האַלִימוּת!

נְשיא המדינה ראובן ריבלין פנה אתמול בקְריאה נִרְגֶשֶת אל מִשְטֶרֶת ישראל ואל חברי הכנסת בעִקְבוֹת אֵירועֵי האַלִימוּת ביְמָמָה האחרונה, ואמר: "רֶצַח של מַפגין שיצא לִמְחוֹת בישראל ורֶצַח של ראש ממשלה בישראל – אֵינָם תַרְחִיש דִמְיוֹנִי. אוי לנַפְשוֹתֵינו אם נִידַרְדֵר למציאות שכזו שוב, אֲבוֹֹי לדמוקרטיה שלנו אם נִשלח יד איש באחיו".

עוד אמר: "אני זוֹעֵק מול האַלימות כְּלַפֵּי המַפגינים ומבקש מהמשטרה לְמַצוֹת את הדין עם מְחוֹללֶיהָ. אני זועק נגד הקריאות לפגוע בראש הממשלה ובמִשפחתו, וקורא למשטרה להִתְיַיחֵס לכך ברצינות מלאה".

"עכשיו – מִיד – אופוזיציה כקואליציה, הַשְמִיעוּ קול ועֲשׂוּ מעשֶׂה לְהַרְגָעַת הרוחות ועִצְרו את האלימות" – דורש הנשיא.

יום חמישי ט׳ באב תש״ף 30.07.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להתפשט בעולם ובישראל

06:10: המַגפה בעולם: יותר מ-17 מיליון נדבקים ו-672 אלף מתים

06:10: נִמשכת העלייה בתַחֲלוּאָה בישראל: אתמול אובחנו 1,770 נדבקים חדשים ונפטרו 5 חולים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 35,062 חולים פעילים, 328 מהם במצב קשה ובתוכם 99 חולים מוּּנשמים. מִספר הנִפטרים עלה ל-491

06:10: נְשיא המדינה מזהיר: רֶצַח של מַפגין או של ראש ממשלה – אינם תַרְחִיש דִמְיוֹנִי! 

06:10: הכנסת אישרה אתמול: מַעֲנָק של 750 שקלים לכל אזרח ומענק של 500-300 שקלים לכל ילד

06:10: הכנסת אישרה אתמול הַפְחָתָה של מַדרגות מַס הרְכִישָה 

06:10: בעולם היְהודי מְציינים היום את ט' באב

06:10: בצל הקורונה: התְפילות ברַחֲבַת הכותל המערבי בירושלים נֶערכות בקבוצות של עד 20 מתפללים בכל אחת

06:10: העולם המוּסְלְמי חוגג היום את חג הקוֹרבָּן

06:10: התחזית: עומֶס חום כָּבֵד עד קיצוני. חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל במישור החוף

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!

הכנסת אישְרה את המַעֲנָק לכל האֶזרחים

 

מְליאת הכנסת אִישרה אתמול בְּקְריאה שנייה ושלישית את תוכנית הסִיוּע הכַּלְכּלִי לכל האֶזְרָחִים.

הנה פְּרָטֵי התוכנית:

כל אֶזרח מעל גיל 18 יהיה זַכַּאי למַעֲנָק חַד פַּעֲמִי של 750 שקלים.

יִינָתֵן מענק נוסף של 500 שקלים עבור כל ילד – עד לילד הרביעי במשפחה. הָחֵל מֵהילד החמישי יְקבלו ההורים מענק של 300 שקלים לכל ילד נוֹסָף.

חיילים יְקבלו מענק של 1,250 שקלים.

בַּעֲלֵי הכנסות גְבוהות, ששְׂכָרָם גבוה מ-651 אלף שקלים בשנה – לא יְקבלו את המענק.

בביטוח הלאומי מַבְטִיחִים להתחיל להעביר את הכסף החל מיום ראשון. 

הכנסת אישרה הַפְחָתָה במַס הרְכישה של דירות לְהַשְקָעָה

מְליאת הכנסת אישרה אתמול הַפְחָתָה של מַדְרֵגוֹת מַס הרְכישה שיָחוּלו על רוכְשי דירת מְגורים נוסֶפֶת. בכך מִתְבַּטֶלֶת ההוֹרָאָה הקַיֶימֶת היום המטִילה על רוכשי דירות לְהַשְקָעָה מַס של בין 8 ל-10 אֲחוּזִים, שאותה יָזַם שר האוצר הקודם בניסָיון לִבְלוֹם את העֲלִייָה במחירֵי הדירות.

חשוב לְהַדְגִיש כי אין שינוי במַדְרֵגות מס הרכישה לרוכש דירת מְגוּרים שזו דירָתו היְחידה.