Browsing Archives

כ׳ בתמוז תש״פ 12.07.20

שמונה בני אדם נִפטרו מקורונה בישראל ביְממה האחרונה

משרד הבריאות עִדכן הערב כי שמונה בני אדם נִפטרו בישראל בתוך פחות מיְממה ובכך עלה מניין הנִפטרים ל-362. מחצות אוּבחנו עוד 646 נַשָׂאֵי קורונה בישראל. מספר החולים הפעילים נכון להערב – 19,300. מספר החולים שמַצָבָם מוּגְדָר קשה עלה ל-151, מתוכָם 47 מוּנְשמים.

היום, כ' בתמוז – יום פְּטִירָתוֹ של בנימין זאב הרצל

היום, כ' בתמוז הוא יום פְּטִירָתוֹ של  בנימין זאב הרצל, חוזֵה המדינה, שנִפְטַר בכ' בתמוז תרס"ד, 3 ביולי 1904.

בשנת 2004 חוֹקְקָה הכנסת את 'חוק בנימין זאב הרצל' וקָבְעָה כי 'יום הרצל' יְצוּיַן בישראל ב-י' באייר, יום הוּּלַדְתוֹ של חוֹזֵה המדינה.

אם תִרצו – אין זו אַגָדָה!

10,000 אֶזְרָחִים כּוֹאֲבִים הִפְגִינוּ בכיכר רבין

כ-10,000 אֶזְרָחִיםבעלֵי עֲסָקִים, שְׂכִירִים, עַצְמָאִים ומוּבְטָלִיםהִפגִינו במוצאי השבת בכיכר רבין בתל אביב במְחָאָה על תִפְקוּד הממשלה במַשְבֵּר הקורונה. המַפְגינים קראו: אין לנו אֲוִויר! דַי להַבְטָחוֹת! הַעֲבִירוּ את הכסף עַכְשָיו! אם אין כסף – אין תִקְוָוה!

אחרי ההַפְגָנָה חָסְמוּ מַפגינים כבישים בתל אביב והֶעֱלוּ באש פחֵי אַשְפָּה. 19 מפגינים נֶעֶצְרו.

ליד בית ראש הממשלה בירושלים, ברחובות תל אביב וב-160 צְמָתִים וגְשָרִים ברחבֵי הארץ הִפגינו אלפֵי אזרחים נגד השְחִיתוּת השִלְטוֹנִית וקראו לראש הממשלה לְהִתְפַּטֵר: ביבי, הביתה!

יום ראשון כ׳ בתמוז תש״ף 12.07.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: המַגֵפָה בעולם: יותר מ-12.844 מיליון נִדבקים ו-569 אלף מתים

06:10: עֲלִייָה בתַחֲלוּאָה בישראל: 1182 נִדְבָּקים חדשים אוּבְחֲנו בסוף השבוע

06:10: בישראל נכון לאתמול: 18,206 חולים פעילים, 134 מהם במצב קשה ובהם 49 מוּנשמים. 354 בני אדם נפטרו

06:10: בצה"ל: 540 חולי קורונה, 10,000 קצינים וחיילים בבידוד

06:10: כ-10,000 בעלֵי עֲסָקִים, שְׂכִירִים ומוּבְטָלִים הִפְגינו אתמול בכיכר רבין בתל אביב במְחָאָה על תִפְקוּד הממשלה במַשְבֵּר הקורונה: דַי להַבְטָחוֹת! רוצים כסף עכשָיו!

06:10: מַפגינים חָסְמוּ כבישים בתל אביב. 19 מפגינים נֶעֶצְרוּ

06:10: ליד בית ראש הממשלה בירושלים, ברחובות תל אביב ובצְמָתִים רבים ברחבי הארץ הִפגינו אֲלָפִים נגד השְחִיתוּת השִלְטוֹנִית וקראו: ביבי, הביתה! 

06:10: הממשלה תָדוּן היום בתוכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר

06:10: איראן: עוד פיצוץ מִסְתוֹרִי נִשמע הלילה בטהרן

06:10: נִמְשֶכֶת שְביתת העובדים הסוציאליים

06:10: היום, כ' בתמוז הוא יום האזכרה השנתי לבנימין זאב הרצל

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מַזהיר: אם לא נִהיה בסדר – נִהיה בסגר!

זִכרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!