Browsing Archives

ד׳ בסיון תש״פ 27.05.20

ביממה האחרונה אובחנו בישראל 24 חולי קורונה חדשים

משרד הבריאות עדכן הערב כי ביממה האחרונה אובחנו בישראל 24 חולי קורונה חדשים. נכון להערב בישראל יש 1,942 חולים פעילים, מתוכם 38 מונשמים. מניין הנפטרים לא עלה ביממה האחרונה ונשאר 281.

 

ארץ זבת חלב ודבש

לקראת חג השבועות הנה נתונים אחדים על החלב והדבש בישראל:

תְפוּקַת החלב לשנה בישראל היא כ-1.567 מיליון ליטרים.

התְנוּבָה המְמוּצַעַת של פרה היא 11,852 ק"ג חלב לשנה. תנובת החלב הממוצעת של פרה בישראל היא עדיין הגבוהה ביותר בעולם!

תפוקת הדבש בישראל היא כ-4,000 טונות בשנה.

 

יום רביעי ד׳ בסיון תש״ף 27.05.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להתפשט בעולם ובישראל

06:10: הקורונה בעולם: יותר מ-5.6 מיליון נִדבקים ומ-350 אלף מתים 

06:10: הקורונה בישראל: אתמול לא חלה עלייה במספר המתים. אוּבְחֲנו 23 חולים חדשים

06:10: הממשלה אישרה שורה של הקלות בהנַחיות הקורונה

06:10: מהיום מותר לפתוח מסעדות, בתי קפה, ברים, ברֵיכות שְׂחִייָה ואֲתָרֵי תיירות – בשמירה על ריחוק פיזי וּכְלָלֵי ההיגיינה

06:10: מהיום אין הגבלה על מספר הנוסעים במכונית

06:10: מהיום מותר לחזור לפעילות בתנועות הנוער ובמִסְגְרות החינוך המַשלים

06:10: שנת הלימודים תִימָשֵך עד 13 ביולי. מ-14 ביולי ועד 6 באוגוסט יִפעל 'בית הספר של החופש הגדול' לילדֵי הגנים וכיתות א'-ד' 

06:10: סֶקר של הלמ"ס: כמחצית מהיִשְׂרְאלים מְדַוְוחים על הַחְמָרָה במַצָבָם הכלכלי

06:10: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות

שִמרו על בריאותכם!

זִכרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

מהיום מותר לפתוח מסעדות, ברים ובריכות שחייה

הממשלה אישרה אתמול במִשְאַל טלפוני שורה של הֲקלוֹת במגבלות הקורונה. מהיום מוּתָר לפתוח מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים, בריכות שחייה ואֲתָרֵי תיירות. מותרת פעילות החינוך המשלים ותְנועות הנוער. אין מגבלה על מספר הנוסעים במכונית.

יש לשמור על הכללים של ריחוק פיזי, לַעֲטוֹת מסכות ולִשמור על כללי ההיגיינה.

 

27.05.20

היום:

בָּהִיר. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בהיר. תחול ירידה נִיכרת נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

 

הלמ"ס: כמחצית מהישראלים מדווחים על החמרה במצבם הכלכלי

אתמול פורְסְמו נְתונים מסקר החוֹסֶן האזְרחי בתְקופת מַשְבֵּר הקורונה, שנֶערך בין 11 ל-14 במאי בלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים שהתפרסמו – 44.6% מהישראלים, כ-2.5 מיליון איש, מְדַוְוחִים כי בְּעִקְבות משבר הקורונה הֶחְמיר המַצָב הכַּלכלי שלהם ושל משפחתם. 

כמעט מחצית מהישראלים (46.5%) חוששים מקושי בכיסוי הוצָאוֹתֵיהֶם.

14.1% מהישְׂרְאֵלים חוששים לְאַבֵּד את מקום מגוריהם. 

שְמוּרוֹת טֶבע וגנים לְאומיים נוספים נִפתחים בערב החג

רָשות הטבע והגנים הודיעה כי הָחֵל מיום חמישי, ערב חג שבועות, יִיפָּתְחו למטיילים שְמורות טֶבע וגנים לְאומיים נוספים: שמורת חי בר יטבתה, גן לאומי תל באר שבע, גן לאומי עבדת, מבצר נמרוד, מרכז המבקרים מכתש רמון והמרכז הזואולוגי חי רמון. יִיפָתְחו חַנְיוֹנֵי הלילה תל ערד וחי בר יטבתה.