Browsing Archives

י״ב בטבת תש״פ 09.01.20

נהריה הוּצְפָה במים

יום קשה עבר אתמול על תושבי נהריה. נחל הגַעתוֹן, הזורֵם ברחוב הרָאשִי של העיר, עלה על גְדוֹתָיו והֵצִיף רחובות רבים בעיר. תושב העיר מוטי בן שבת, בן 37 נֶהֱרַג כאשר נכנס למים כדי להציל בני משפחה שנִסְחֲפוּ במים. בני המשפחה נִיצְלו.

כֵּלים כְּבֵדִים של צה"ל וחַיָילים סִייְעו לכוחות הכִּיבּוּי וההַצָלָה בפִינוּי התושבים מהאֲזורים המוּצָפִים במים.

היום לא יִתְקַיְימו לימודים בנהריה, עכו, שלומי, מעלות, והמועֲצות האֲזוריות מַטֵה אשר ומַעֲלֵה יוסף.

תודה לרופאים

ההִסתדרות הרפואית מְצַיֶינֶת מחר את יום הרופא הישראלי. אִרְגוּן הרופאים קורא לנו לשלוח מכתְבֵי תודה לרופא האִישִי שלנו ולצְוָותִים הרְפוּאיים שמְטַפְּלים בנו ודוֹאֲגִים לנו.
הם עושים זאת לְעִיתִים בתְנָאִים קשים של עוֹמֶס.

אנחנו נֹאמר כאן: תודה גדולה!

יום חמישי י״ב בטבת תש״ף 09.01.20


06:10: איראן: אֵיננו מְעוּנְיָינים בהַסְלָמָה או במִלְחָמָה

06:10: ארצות הברית הטִילה סנקציות חדשות על איראן

06:10: בודקים את הסיבה להִתְרַסְקוּת המָטוֹס האוקראיני באיראן אתמול. 176 הנוסעים ואנשי הצֶוֶות נִסְפּוּ

06:10: אתמול – הֲצָפוֹת בצפון. נחל הגַעתון עָלָה עַל גְדוֹתָיו והֵצִיף את נהריה

06:10: אדם נֶהרג כשחִילֵץ בנֵי משפחה שנִסְחֲפוּ במים בנהריה. בני המשפחה נִיצְלוּ

06:10: אין היום לימודים בנהריה, עכו, שלומי, מעלות, ובמועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף

06:10: סְעָרָה בארמון: הנסיך הארי ורעייתו מייגן יוצאים לחיים עַצְמָאִיים

06:10: תודה לרופאים: מחר – יום הרופא הישראלי

06:10: עוד 53 ימים לבחירות לכנסת ה-23

06:10: היום אפשר עֲדַיִין לשנות פרטים אישיים בפִנקס הבוחרים לכנסת 

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד שפעת 

06:10: התחזית: גשם. חֲשָש לַהֲצָפוֹת וּלְשִיטְפוֹנוֹת. קר. שלג בחרמון

09.01.20

היום:

בצפון ובמרכז גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. במישור החוף ובשפלה חֲשָש כָּבֵד להֲצָפוֹת. בצפון הנגב צָפוּי גשם מקומי. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשִיטְפוֹנוֹת. הרוחות יֵיחָלשו. בצפון רמת הגולן יֵרד שֶלֶג.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ צפוי גשם מקומי. בנחלי הדרום והמזרח חשש קל משיטפונות. קר מהרגיל לעוֹנָה.

שבת:

מעונן חלקית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות אך עֲדַיִין קר מהרגיל.

הארי ומייגן מְוַותְרים על מַעֲמָדָם בבֵית המְלוּכָה

הודָעָה דרמטית באַרְמוֹן בלונדון: הנָסִיך הארי ומייגן מרקל הודיעו אתמול כי הם מְוַותְרִים על מַעֲמָדָם במשפחת המְלוכה הבריטית. הנסיך והשחקנית האמריקנית הודיעו כי יְחַלְקו כָּעֵת את זמנם בין בריטניה לְצפון אמריקה.