Browsing Archives

מועד

מוֹעֵד – זמן, חג, תאריך 

רבים: מוֹעֲדִים

חוֹל הַמוֹעֵד  – ימי חג הסוכות וחג הפסח שאינם שבתון:

חול המועד סוכות, חול המועד פסח

ראשי תיבות: חוה"מ סוכות, חוה"מ פסח

דוגמאות:

לבחינה באוניברסיטה יש שלושה מועדים: מועד א', מועד ב', מועד ג'.

הוא לא הגיש את העבודה הסמינריונית בַּמועד ולכן לא קיבל ציון על הקורס.

ניפגש בחול המועד פסח.

הם בחופשה בחול המועד סוכות.

מועדים לשמחה!

הבחירות יתקיימו בְּמוֹעֲדָן.

 

הערך מועד נמצא בידיעות:

 11.03.1809.05.1819.07.1812.08.1818.10.1820.12.1825.12.1814.02.19

20.02.1921.02.1912.03.19, 21.05.1911.06.19, 25.06.19, 17.9.19, 22.09.19, 06.11.19, 15.01.20, 08.06.20, 11.06.20, 15.06.20, 22.06.20, 27.07.20, 02.08.20, 22.10.20, 17.12.20, 07.01.21, 18.01.21, 31.01.21, 04.02.21, 09.02.21, 04.03.21, 18.03.21, 07.04.21, 20.05.21, 20.05.21, 31.05.21, 02.06.21, 08.06.21, 09.06.21, 29.09.21, 30.12.21, 03.01.22, 24.01.22, 26.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 19.07.22, 25.10.23, 31.10.23, 15.11.23, 16.11.23, 16.11.23, 20.12.23, 25.12.23, 21.01.24, 06.03.24, 06.03.24, 11.03.24, 18.03.24

 

מועמד

מוּעֲמָד– קנדידט, מי שמעמיד את עצמו לבחירות או לזכייה בתחרות 

מוּעֲמֶדֶת, מוּעֲמָדִים, מוּעֲמָדוֹת

מוּעֲמָדִים לתפקיד, מועמדים לפרס 

מוּעֲמָדוּת – רצון להיבחר לתפקיד

דוגמאות:

יש שני מועמדים לפרס.

יש חמישה מועמדים ומועמדות לתפקיד. 

לפני הבחירות המועמדים מבטיחים הבטחות רבות.

הוא הגיש מוּעֲמָדוּת לחברות בקיבוץ.

הוא הסיר את מוּעֲמָדוּתוֹ לתפקיד אחרי שהבין שיש מועמד אחר עם סיכויים טובים יותר.

 

הערך מועמד נמצא בידיעות:

10.07.1627.07.16, 21.08.1629.08.1629.08.1629.08.16, 12.09.1625.09.1626.09.1627.09.1609.10.1609.10.16, 10.10.1606.11.16, 15.11.1622.01.17 26.01.17, 03.04.1724.04.1715.06.1710.07.1712.07.1704.09.1719.09.1724.09.17,

 02.10.1722.10.1715.11.17,

14.01.1824.01.1825.06.1828.10.1812.11.1815.11.1802.12.1828.01.19

11.02.1914.02.19

20.02.1921.02.1924.02.1906.03.1907.03.1907.03.1910.03.1904.04.19

01.05.1921.05.1903.06.19, 28.07.19,

04.08.1905.08.19, 08.08.19, 09.09.19, 17.09.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 29.10.19, 21.11.1918.12.19, 14.01.20, 23.02.20, 17.03.20, 12.05.20, 16.06.20, 10.09.20, 22.10.20, 03.11.20, 06.12.20, 13.01.21, 31.01.21, 05.04.21, 07.04.21, 11.04.21, 25.04.21, 28.04.21, 05.05.21, 20.05.21, 02.06.21, 12.08.21, 24.10.21, 14.01.22, 25.04.22, 17.06.22, 12.07.22, 20.12.23, 24.01.24, 14.02.24, 07.03.24, 13.03.24, 27.05.24

 

מועסק

מוּעֲסָק – אדם שעובד במקום עבודה

השורש: ע.ס.ק

שם הפועל: לְהַעֲסִיק – לתת למישהו עבודה

מוּעֲסָק –  עובד, אדם שיש לו עבודה

מַעֲסִיק – אדם שנותן עבודה לאנשים אחרים

שם הפועל בבניין קל: לַעֲסוֹק ב…

שם תואר: עָסוּק

דוגמאות:

הוא לא מועסק. הוא מובטל.

הוא בעל עסק גדול למכונות קפה. הוא מעסיק עשרה עובדים.

הבייביסיטר שומרת על הילדים ומעסיקה אותם במשחקים.

בחופשה הילדים מסתובבים ברחובות בלי תעסוקה.

 – במה אתה עוסק?

 – אני רופא משפחה.

הם פתחו עֵסֶק חדש הם מאוד עסוקים.

אני עסוק מאוד כרגע. תוכלי לטלפן אליי בעוד כשעה?

 

הערך מועסק נמצא בידיעות: 

07.03.1706.06.17 06.06.1703.07.1724.11.1703.12.1720.03.1809.05.18,

 21.06.18,

24.06.1810.03.1917.06.1901.07.19, 03.12.19, 19.05.20, 22.09.20, 06.05.21, 20.06.22, 27.06.22, 29.11.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצה

מוֹעָצָה – קבוצת אנשים שנִבחרה כדי לנהל או לקבל החלטות

מועצה מקומית, מועצה אזורית

מועצה דתית

מועצת הביטחון של האו"ם

ברית המועצות (לשעבר)

לפני קום המדינה: מועצת העם הזמנית

המועצה להשְׂכלה גבוהה

 

הערך מועצה נמצא בידיעות:

 10.11.1729.01.1811.04.1816.04.1830.04.1824.05.1819.06.18,

 28.06.18, 19.07.1809.08.1806.09.1829.10.1830.10.1804.06.1911.07.19, 22.10.19, 29.10.19, 29.10.19, 09.01.20, 12.05.20, 05.08.20, 23.09.20, 30.09.20, 14.10.20, 25.10.20, 22.04.21, 02.06.21, 12.10.21, 08.12.21, 10.01.22, 26.01.22, 22.02.22, 02.03.22, 05.04.22, 29.06.22, 17.07.22, 26.02.24, 27.02.24, 26.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועצת הביטחון

מוֹעֶצֶת הַבִּיטָחוֹן  של האו"ם –  Security Council

מועצת הביטחון היא אחד הגופים העיקריים של האו"ם. תפקידה הוא לקיים את השלום ואת הביטחון בעולם.

במועצת הביטחון יש חמש חברות קבועות ועשר חברות מתחלפות.

החברות הקבועות: ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת וסין.

למדינות הקבועות יש זכות וטו בהצבעה במועצה.

 

הערך מועצת הביטחון נמצא בידיעות: 29.08.17, 04.09.17, 10.04.18, 11.04.18, 15.04.1803.06.18, 29.11.20, 22.02.22, 10.12.23, 21.02.24

 

מופע

מוֹפָע – אירוע אומנותי: הצגה, מופע מחול, מופע מוסיקה, מופע אור-קולי

רבים: מוֹפָעִים

השורש: י.פ.ע

שם הפועל: לְהוֹפִיעַ

שם הפעולה: הוֹפָעָה

דוגמאות:

זה משרד כרטיסים. הם מוכרים כרטיסים למופעים בעיר.

המופע היה מקסים.

 

הערך מופע נמצא בידיעות:

 27.06.1609.02.1713.02.1706.04.1701.08.1702.08.1707.08.17

07.12.1720.12.1705.06.1828.06.1823.07.1808.08.1803.09.1823.01.19, 12.08.19, 18.06.20, 30.06.20, 03.04.22, 03.05.22, 02.06.22, 28.06.22, 05.07.22