Browsing Archives

מורכב

מוּרְכָּב  יש בו כמה חלקים, מסובך, לא פשוט

השורש: ר.כ.ב

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרכִּיב

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרכָּבָה

שם עצם: הֶרְכֵּב

שם עצם: תַרכִּיב – חומר חיסון נגד מחלות

 

דוגמאות:

הקשר בין הורים לילדים מאוד מורכב.

זה נושא מורכב. צריך לדבר עליו באריכות.

לגו הוא משחק הרכבה.

המכונית מורכבת בסין.

הבעיה מורכבת. יהיה קשה לפתור אותה. 

ממה מורכב הסלט?

יש להם הרכב מוסיקלי נפלא: פסנתר, כינור, צ'לו וחליל.

מה ההרכב הכימי של החומר? ממה הוא עשוי?

 

הערך מורכב נמצא בידיעות: 

14.09.1626.09.1601.05.1706.06.1711.6.1729.10.1714.02.1824.05.18

28.05.18,

18.06.1828.06.1814.08.1816.11.1829.11.1814.01.1905.02.1913.03.19

30.04.19, 14.05.1920.05.1922.05.19,

30.05.19, 22.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 27.10.1920.11.19, 21.11.19, 31.12.19, 19.01.20, 04.02.20, 24.02.20, 26.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 16.04.20, 16.04.20, 07.05.20, 10.02.21, 02.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 07.04.21, 05.05.21, 30.05.21, 03.06.21, 09.07.21, 26.07.21, 30.09.21, 05.10.21, 19.01.22, 31.01.22, 13.03.22, 22.03.22, 25.04.22, 28.04.22, 17.06.22, 04.07.22, 23.11.23, 29.11.23, 16.12.23, 27.12.23, 07.02.24, 07.02.24, 14.02.24, 03.03.24

 

מורשת

מוֹרֶשֶת – מסורת העוברת מדור לדור,  Legacy

השורש: י.ר.ש

מילים נוספות מהשורש:

יְרוּשָה – רכוש שעובר מאב לבן

תוֹרָשָה – גנטיקה

דוגמאות:

יש לנו שיעורים במורשת ישראל.

בקול ישראל יש רשת מורשת.

חיילים לומדים בצה"ל מוֹרֶשֶת קְרָב.

הוא לא הוריש לילדים כסף. הוא הוריש להם מורשת רוחנית.

 

הערך מורשת נמצא גם בידיעות: 23.2.1615.06.1627.10.1619.03.1719.03.1705.04.1718.04.1730.04.17,

 29.06.1702.08.17,

20.11.1722.01.1826.01.1828.06.1824.10.1802.12.1827.12.1807.05.19, 28.08.19, 27.11.19, 29.11.20, 30.11.20, 22.12.20, 11.04.21 , 21.07.21, 20.01.22, 01.05.22, 17.06.22, 28.06.22, 20.07.22, 14.11.23, 03.03.24