Browsing Archives

מופע

מוֹפָע – אירוע אומנותי: הצגה, מופע מחול, מופע מוסיקה, מופע אור-קולי

רבים: מוֹפָעִים

השורש: י.פ.ע

שם הפועל: לְהוֹפִיעַ

שם הפעולה: הוֹפָעָה

דוגמאות:

זה משרד כרטיסים. הם מוכרים כרטיסים למופעים בעיר.

המופע היה מקסים.

 

הערך מופע נמצא בידיעות:

 27.06.1609.02.1713.02.1706.04.1701.08.1702.08.1707.08.17

07.12.1720.12.1705.06.1828.06.1823.07.1808.08.1803.09.1823.01.19, 12.08.19, 18.06.20, 30.06.20, 03.04.22, 03.05.22, 02.06.22, 28.06.22, 05.07.22

 

מופת

מוֹפֵת – דוגמה טובה

            נס, פלא

יצירת מופת – קלאסיקה

דוגמאות:

הוא בעל למופת. היא אישה למופת. הם הורים למופת.

הוא ילד טוב. הוא מתנהג למופת!

החייל קיבל את אות המופת על השתתפותו במלחמה.

התנ"ך הוא יצירת מופת.

 

הערך מופת נמצא בידיעות:

 31.10.17, 29.07.19, 10.09.19, 02.08.20, 06.02.21, 30.06.22, 14.01.24