Browsing Archives

מוצר

מוּצָר – PRODUCT

רבים: מוּצָרִים

סמיכות: מוּצְרֵי-        

השורש: י.צ.ר

שם הפועל: לְייַצֵר

 

דוגמאות:

מוּצְרֵי חלב, מוּצְרֵי בשר, מוצרי קוסמטיקה

בַּמַחְלָבָה מְייַצְרִים מוצרי חלב.

בבית החרושת מייצרים רהיטים.

אנחנו קונים מוּצָרִים תוֹצֶרֶת הָאָרֶץ – כחול לבן.

 

 

הערך מוצר נמצא בידיעות: 

07.09.1408.03.17, 02.08.1713.11.1712.12.1723.01.1816.05.18,

06.08.1802.11.1822.11.1801.01.1929.01.1903.06.1924.06.1927.06.19, 30.11.20, 03.12.20, 25.01.21, 25.01.21, 24.03.21, 20.07.21, 06.10.21, 03.02.22, 10.02.22, 26.04.22, 17.05.22, 01.06.22, 29.10.23, 01.02.24, 04.03.24, 17.03.24, 10.04.24, 16.04.24, 01.05.24