Browsing Archives

מוקד

מוֹקֵד – פוקוס, מרכז, טלפון מרכזי

רבים: מוֹקְדִים

מוֹקדָן, מוֹקדָנִית – האנשים שעונים לטלפונים במוקד

שמות פועל: לְמַקֵד

                 לְהִתמַקֵד 

דוגמאות:

צלצלתי למוקד העירוני. הם ענו מיד.

צלצלתי למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי.

מוקד הויכוח בתכנית הטלוויזיה היה – שחרור שבויים.

כשהוא עייף קשה לו לְמַקֵד את הראייה. הוא צריך ללכת לרופא עיניים.

המקרר התקלקל. צלצלתי למוקד השירות.

מאז התאונה קשה לו למקד את המחשבות שלו.

הוא לא יודע להתמקד בנושא אחד. הוא מתפזר לנושאים רבים.

החברה הזו מתמקדת במזון אורגני. 

 

הערך מוקד נמצא בידיעות:

10.07.1627.10.1630.10.1620.11.1623.11.1623.11.1617.01.17, 17.01.1726.01.1728.03.17, 08.06.1730.08.1723.10.1712.11.1713.11.17

25.02.1811.03.1815.04.18,

24.05.1804.06.1805.07.1803.09.1803.01.1911.02.1912.02.0904.03.19,

15.05.1916.06.1904.07.1907.07.19, 29.07.19, 15.09.19, 07.10.19, 06.02.20, 26.02.20, 01.03.20, 11.05.20, 16.06.20, 21.01.21, 04.03.21, 25.04.21, 09.06.21, 10.06.21, 10.08.21, 09.09.21, 27.12.21, 23.01.22, 23.01.22, 16.02.22, 20.02.22, 22.05.22, 07.07.22, 21.07.2, 02.11.23, 15.11.23, 28.11.23, 28.11.23, 29.11.23, 18.12.23, 18.12.23, 03.01.24, 10.01.24, 14.01.24, 13.03.24,, 17.03.24, 31.03.24, 10.04.24, 14.04.24, 04.06.24, 04.06.24, 05.06.24

 

מוקש

מוקש – חומר נפץ המתפוצץ כשנוגעים בו או עולים עליו, Mine

מוקש נעל

שְׂדֵה מוקשים

שם הפועל: לְמַקֵש

ישראל פינתה שדות מוקשים רבים ברמת הגולן. 

אסור להיכנס לאזור בגולן שבו מוצב השלט: זהירות! מוקשים!

 

הערך מוקש נמצא בידיעות: