Browsing Archives

קיבל

קִיבֵּל – הסכים לקבל 

השורש: ק.ב.ל

שם הפעולה: קַבָּלָה

קַבָּלַת שבת

קַבָּלַת פָּנִים – טקס לכבוד אנשים שמגיעים

קַבָּלַת קָהָל – האזרחים יכולים לבוא למשרד ציבורי ולקבל שירות מעובדי המשרד

לְקַבֵּל – כשמישהו נותן למישהו משהו. האחד נותן. השני מקבל.

פירוש נוסף: להסכים, וגם: להסכים להכניס מישהו לארגון, לבית ספר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּל

מתקבלים לקורס, לאוניברסיטה

שם תואר: מְקוּבָּל

אדם מקובל בחברה – כולם אוהבים ומעריכים אותו

מְקוּבָּל עליי – אני מסכים. לא מְקוּבָּל עליי – אני לא מסכים!

דוגמאות:

הוא קיבל את המכתב של ההורים שלו, אבל לא קיבל את הבקשה שלהם שיחזור לארץ.

המנהל קיבל את כל ההצעות של העובדים. הוא דָחָה את רוב ההצעות וקיבל רק את ההצעה בנושא הפנסיה.

הוא עבר את הבחינות בהצלחה והתקבל ללימודים.

 

הערך קיבל נמצא בידיעות:

 26.09.1620.12.1616.08.1728.09.1717.10.1729.10.1730.10.17,

 10.11.1721.06.18,

27.06.1812.07.1818.07.1819.07.1816.10.1818.10.1825.10.1829.10.18

26.11.1829.11.18

16.12.1827.12.1803.01.1904.02.1927.02.1904.03.1912.03.1918.0319

01.04.1908.04.1910.04.1930.05.19

14.07.19, 18.07.19, 08.08.19, 01.09.20, 10.09.20, 01.12.20, 10.12.20, 03.01.21, 02.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 26.07.21, 27.07.21, 29.07.21, 02.11.21, 04.11.21, 18.11.21, 14.12.21, 02.02.22, 17.02.22, 07.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 02.06.22, 03.07.22, 13.07.22, 14.07.2203.08.22, 26.11.23, 07.02.24, 11.02.24, 19.03.24, 21.06.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיבץ

קִיבֵּץ – אסף וחיבר יחד

השורש: ק.ב.ץ

שם הפועל: לְקַבֵּץ

שם הפעולה: קִיבּוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּץ

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת: העם היהודי מִתְקַבֵּץ יחד מכל העולם

 

הערך קיבץ נמצא בידיעות: 20.12.1620.11.1719.03.1819.07.18, 02.09.21, 25.02.24, 03.03.24, 16.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיזז

קִיזֵז  – הפחית סכום מתוך הסכום כללי

השורש: ק.ז.ז

שם הפועל: לְקַזֵז

שם הפעולה: קִיזוּז

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַזֵז

 

דוגמאות:

שילמנו שכר דירה וקיזזנו את הכספים ששילמנו החודש לאינסטלטור. הבאנו לבעל הדירה קבלות.

חתמנו חוזה עם בעל הבית האומר כי בעוד חמש שנים נקנה את הבית ושכר הדירה  ששילמנו יקוזז מהמחיר.

 

 

הערך קיזז נמצא בידיעות: 03.07.18, 18.02.20, 03.02.21, 16.12.21

 

 

 

קיים

קַייָם – יש, נמצא

קַייֶמֶת, קַייָמִים קַייָמוֹת

השורש: ק.י.ם

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַייֵם

שם הפעולה בבניין פיעל: קִיוּם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַייֵם

קַייָמוּת – יציבות, Sustainability, היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן

 

הערך קיים נמצא בידיעות: 

03.01.1705.01.1705.02.17, 09.02.17, 12.02.1713.02.1715.02.17, 15.02.1720.03.17, 22.03.1708.08.1704.09.1702.10.1718.10.17, 23.10.1724.10.1731.10.1710.11.1712.11.1722.11.17,

  29.11.1729.11.17, 29.11.1707.12.1715.12.1718.12.1720.12.1721.12.1708.01.1809.01.18

10.01.18,

14.01.1819.01.1824.01.1826.01.1829.01.18, 04.02.1806.02.1820.02.18

26.02.1807.03.1811.03.18,

26.03.1803.04.1810.04.1810.04.1815.04.1816.04.1825.04.1826.04.18

30.04.18, 06.05.1807.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1831.05.1803.06.1804.06.1807.06.18, 07.06.1810.06.1811.06.1811.06.18,

12.06.1812.06.1814.06.1814.06.1819.06.1819.06.18, 28.06.1802.07.1804.07.1810.07.1815.07.18,

18.07.1819.07.1823.07.1823.07.1826.07.1802.08.1808.08.1809.08.18

14.08.1814.08.1814.08.1803.09.18

03.10.1804.10.1804.10.1814.10.18 15.10.1816.10.18, 16.10.1817.10.1818.10.1822.10.1824.10.1825.10.18,

28.10.18, 30.10.1805.11.1805.11.18, 06.11.1806.11.1808.11.1812.11.18, 12.11.1813.11.1814.11.1815.11.1818.11.1818.11.18, 20.11.1826.11.1829.11.1802.12.1802.12.1811.12.1816.12.1818.12.18

19.12.18,

20.12.1824.12.1827.12.1801.01.1903.01.1914.01.1921.01.1923.01.19

30.01.1911.02.19

20.02.1921.02.1924.02.1912.03.1913.03.1924.03.19, 01.04.1904.04.1902.05.1906.05.1907.05.1914.05.19

22.05.1929.05.1929.05.1903.06.19, 17.06.1901.07.1901.07.1908.07.1911.07.1911.07.1915.07.1916.07.19,

18.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 12.08.19, 23.09.1923.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 10.10.1928.10.19, 29.10.19, 31.10.19, 05.11.19, 07.11.19, 14.11.19, 18.11.19, 18.11.19, 20.11.19, 12.12.19, 12.12.19, 19.12.19, 09.01.20, 12.01.20,  12.01.20, 13.01.2016.01.20, 23.01.20, 28.01.20, 04.02.19, 04.02.20, 05.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 21.02.20, 25.02.20, 27.02.20, 12.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 09.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 23.07.20, 29.07.20, 09.09.20, 15.09.20, 15.09.20, 16.09.20 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 12.10.20, 13.10.20, 20.10.20, 22.10.20, 25.10.20, 27.10.20 29.10.20, 29.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 05.11.20, 12.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 03.12.20, 06.12.20, 07.12.20, 23.12.20, 25.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 09.03.21, 16.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 18.04.21, 20.04.21, 21.04.21, 25.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 24.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 20.07.21, 21.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 02.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 10.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 02.09.21, 05.09.21, 09.09.21, 12.09.21, 30.09.21, 04.10.21, 05.10.21, 07.10.21, 12.10.21, 14.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 04.11.21, 08.11.21, 09.11.21, 17.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 12.12.21, 13.12.21, 13.12.21, 15.12.21, 21.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 27.01.22, 08.02.22, 10.02.22, 02.03.22, 07.03.22, 08.03.22, 16.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 01.05.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 09.06.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 04.07.22, 11.07.22, 11.07.22, 19.07.22, 26.07.22, 01.08.22, 08.08.22, 13.10.23, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 26.10.23, 30.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 20.12.23, 24.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 16.01.24, 18.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 25.01.24, 26.02.24, 27.02.24, 29.02.24, 29.02.24, 10.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 20.03.24, 09.05.24, 12.05.24, 19.05.24, 23.05.24, 30.06.24, 14.07.24, 20.07.24

 

 

קיסינג'ר הנרי

הנרי קיסינג'ר 

1923 – 2023

הנרי קיסינג'ר, 2009 (ויקיפדיה)

הנרי קיסינג'ר הלך לעולמו
חתן פרס נובל לשלום

הנרי קיסינג'ר, שר החוץ לשעבר של ארצות הברית ואַחַד המדינאים החשובים ביותר בעולם במאה ה-20, מת הלילה בגיל מאה בביתו שבקונטיקט.

קיסינג'ר נולד בגרמניה. כשהיה בן 15 נִמְלַט עם משפחתו מהנאצים לארצות הברית.
הוא הִתְנַדֵב להִילָחם כחייל אמריקני במִלחֶמֶת העולם השנייה בשְׂדוֹת הקְרָב של מערב אירופה.
לאחר המלחמה הוא החל בקריירה אקדמאית ארוכה כפרופסור לממשל באוניברסיטת הרווארד.
קיסינג'ר כִּיהֵן כמזכיר המדינה וכיועֵץ לביטָחוֹן לאומי תחת הנשיאים ניקסון ופורד. הוא הִתְוָוה את מְדיניוּת החוּץ האמריקנית בשנות ה-70 והִשְפִּיעַ רבות גם על המִזרח התיכון.
בשנת 1973 זָכָה בפרס נובל לשלום על מְעוֹרָבוּתוֹ במַשָׂא ומַתָן להֶסְכֵּם הפסקת האש בווייטנאם.
"תמיד אהבתי את ישראל"

נְשיא המדינה יצחק הרצוג סָפַד להנרי קיסינג'ר, ואמר: "קיסינג'ר היה מִגְדולֵי הדיפלומטים. מי שכנַעַר יהודי נִמלט מהנאצים הפך לעֲנָק שעִיצֵב בְּמוֹ ידָיו ומוֹחוֹ החָרִיף את המְדינָאוּת העולָמית. מִשְפַחַת העמים כולה מִתְבָּרֶכֶת עד היום מפֵּירוֹתֵיהֶם של התַהֲלִיכִים הֲרֵי הגוֹרָל שהוֹבִיל, ובהם הנָחַת היְסוֹדוֹת להֶסכם השלום של ישראל עם מצרים".

הנשיא הרצוג סיפר כי בשִׂיחתו האחרונה עם קיסינג'ר, שבה בֵּירַך אותו ליום הולדתו, אמר לו קיסינג'ר:
"זְכוֹר, כי תמיד אהבתי את ישראל ותמיד אוֹהַב".

הצילום: ויקיפדיה

 

בתמונה למעלה: הנרי קיסינג'ר, 2009, ע"י David Shankbone, תחת רישיון

בתמונה למטה: פגישה שנערכה ב-1 במרץ 1973 בין הנשיא ניקסון, ראש הממשלה גולדה מאיר וקיסינג'ר,

ע"י National Archives and Records Administration, תחת רישיון נחלת הכלל

קיפל

קִיפֵּל – הניח חלק אחד של דבר על חלקו השני כדי להקטין אותו

השורש: ק.פ.ל

שם הפועל: לְקַפֵּל

שם הפעולה: קִיפּוּל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַפֵּל

שם עצם: קֶפֶל  (בבד, בעור)

כסא מִתְקַפֵּל, מיטה מִתְקַפֶּלֶת, מטרייה מתקפלת, אוֹפניים מִתְקַפְּלִים

אוריגמי – קִיפּוּלֵי ניר

 

הערך קיפל נמצא בידיעות: 21.12.16