Browsing Archives

קראי

אַקְרַאי, בְּאַקְרַאי – משהו הקורה באופן מקרי ולא מתוכנן, באופן רַנְדוֹמָלִי

אַקְרָאִי (שם תואר): מקרי, לא מתוכנן, רנדומָלי

באוֹפֶן אַקְרָאִי – באופן לא מתוכנן, רַנְדוֹמָלִי

 

דוגמאות:

פגשתי אותו באַקְרַאי בכנס.

המשטרה מציבה מחסומים בכבישים ובודקת נהגים באופן אַקְרָאִי.

 

 

הערך אקראי נמצא בידיעות:

קרבן

קָרְבָּן (ז') (קוראים: קוֹרבָּן) – דבר יקר שמוותרים עליו למען מטרה מקודשת. נהרג או נפגע ברצח או בתאונה 

רבים: קָרְבָּנוֹת (קוראים: קוֹרבָּנות)

השורש: ק.ר.ב

שם הפועל: לְהַקרִיב

דוגמאות:

בבית המקדש היו מקריבים קרבנות לאל – מתנה העולה באש על המזבח.

חיילים רבים הקריבו את חייהם כדי שנוכל לחיות בארץ.

היא הקריבה את הקריירה שלה למען המשפחה.

הוא היה קרבן לשוד.

"יד ושם" אוסף את שמות קרבנות השואה כדי להנציח אותם לנֶצַח.

 

הערך קרבן נמצא בידיעות:

 11.01.1720.08.1724.10.1725.12.1719.03.1811.04.1808.10.1824.11.18, 06.08.19, 18.06.20, 20.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 08.04.21, 18.07.21, 19.07.21, 12.09.21, 25.10.21, 08.02.22, 28.04.22, 10.07.22, 14.07.22, 27.01.24

 

קריאה ראשונה

קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית – 

הכנסת מצביעה על חוק חדש שלוש פעמים: קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית.

 

הערך קריאה ראשונה נמצא בידיעות:

21.06.16, 20.07.1622.12.1628.11.1712.12.1718.07.1818.07.1818.07.18,

18.07.1819.07.1819.07.1825.12.1827.12.1801.01.1901.01.1930.05.19, 12.12.19, 16.06.20, 02.07.20, 23.07.20, 25.02.21, 02.09.21, 28.10.21, 04.11.21, 15.11.21, 24.11.21, 13.03.22, 24.05.22, 23.06.22, 28.06.22, 19.10.23, 24.10.23, 12.11.23, 04.12.23, 07.12.23, 20.12.23