Browsing Archives

קפץ

קָפַץ – הרים את עצמו בבת אחת מהרצפה, עבר במהירות ממקום למקום, מעניין לעניין

שם הפועל: לִקְפּוֹץ

שם הפעולה: קְפִיצָה

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַקְפִּיץ

מַקְפִּיצים כדור, מַקפיצים אוכל במַחְבָת

מַקְפֵּצָה: בברֵֵכָה קופצים קְפיצת ראש מֵהַמַקפֵּצה

בספורט: קְפיצה לגובה, קְפיצה לרוחק

דוגמאות:

ילדים אוהבים לרוץ ולקפוץ.

אבא הקפיץ את הילד לקניון וחזר הביתה.

למה אתה כל הזמן קופץ מעניין לעניין?

תקפצו אלינו לקפה בערב?

הדיוט קופץ בראש! חמור קופץ בראש!

שחיינים קופצים למים מהמקפצה.

 

הערך קפץ נמצא בידיעות: 10.02.21, 19.11.23, 18.06.24