Browsing Archives

קצב

קֶצֶב מהירות התנועה וההתקדמות, טֶמפּוֹ, ריתמוס, מידה , גודל

קצב מהיר, קצב איטי

מוסיקה קִצבִּית – מוסיקה רִתמִית

קוֹצֵב לב – מכשיר שמסדיר את קצב הלב. הרופאים מתקינים אותו לחולים שיש להם בעיות בקצב הלב

דוגמאות:

הוא גדל בקצב מהיר.

הם רוקדים לפי הקצב.

זה ריקוד בקצב של ולס.

הם מתקדמים בקצב מצוין לפי התכנית.

הרופא בדק את קצב הלב. יש לו הפרעות קצב. שמו לו קוצב לב.

 

הערך קצב נמצא בידיעות: 

14.11.1622.11.16, 19.01.1722.08.1709.05.1805.11.18, 26.05.20, 29.11.20, 31.12.20, 09.02.21, 11.02.21, 04.08.21, 10.08.21, 22.03.22, 06.04.22, 16.06.22, 13.03.24, 30.05.24

 

קצבה

קִצְבָּה – כסף שמשלמת המדינה (הביטוח הלאומי) באופן קבוע לילדים, לאנשים שאינם יכולים לעבוד

רבים: קִצְבָּאוֹת

קִצְבַּת ילדים

קִצְבַּת אזרח ותיק

קצבת זקנה

קצבת שְאִירִים

 

הערך קצבה נמצא בידיעות: 12.12.1631.01.1713.07.1718.09.1701.10.1720.11.1720.11.1721.11.1714.01.18,

13.02.1811.10.1829.11.18, 27.04.22

 

 

 

 

 

קצין

קָצִין – officer

קורס קְצִינִים, קורס קְצִינוֹת

קצין גבוה

קצין רפואה ראשי, קצין צנחנים ראשי, קצין חינוך ראשי, קצין שָלִישוֹת

במשרדים ובמוסדות יש קצין ביטחון

 

הערך קצין נמצא בידיעות: 14.09.16, 13.12.16, 22.03.1701.05.17, 28.09.1701.02.1808.02.1811.02.1811.03.18,

18.03.1809.04.1810.04.1821.06.18, 26.07.1801.08.1829.10.1812.11.1813.01.1915.01.1923.01.19,

28.01.1925.03.1908.07.19, 29.07.19, 04.06.20, 06.07.20, 11.01.21, 13.05.21, 02.06.21, 27.10.21, 30.11.21, 21.12.21, 04.01.22, 13.01.22, 23.02.22, 04.04.22, 16.05.22, 02.11.23, 07.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 30.01.24, 16.06.24, 17.06.24

 

קצר

קָצָר – לא ארוך בזמן או במרחק

השורש: ק.צ.ר

שם הפועל: לְקַצֵר

שם הפעולה: קִיצוּר

שם תואר: קָצָר, מְקוּצָר

תואר הפועל: בְּקִיצוּר, בִּקְצָרָה

זמן קצר, רחוב קצר, שרוולים קצרים, מכנסיים קצרים

קְצַר רְאִייָה

קָצָר ולעניין

 

פתגם:

הזמן קצר והמְלָאכָה מרובה – יש הרבה עבודה ומעט זמן

 

 

הערך קצר נמצא בידיעות:

 08.03.1819.03.1820.03.18, 02.07.20, 02.08.21, 21.10.21, 18.01.22, 02.03.22, 02.08.22, 02.11.23, 27.12.23

 

 

קצר (פועל)

קָצַר – חתך שיבולֵי תְבואה

(בהשאלה) הֵמִית (בחרב)

(בהרחבה) זכה בשפע, כגון 'קצר תהילה'

קָצִיר – הפעולה החקלאית של קְצירת השיבולים, חיתוך ואיסוּף של שיבּוֹלי התבואה, תבואה קצורה, העונָה שקוצרים בה את התבואה, harvesting

פתגם: הזורְעִים בְּדִמְעָה ברינה יִקְצוֹרוּ

 

הערך קצר נמצא בידיעות: 05.06.24