Browsing Archives

קצר

קָצָר – לא ארוך בזמן או במרחק

השורש: ק.צ.ר

שם הפועל: לְקַצֵר

שם הפעולה: קִיצוּר

שם תואר: קָצָר, מְקוּצָר

תואר הפועל: בְּקִיצוּר, בִּקְצָרָה

זמן קצר, רחוב קצר, שרוולים קצרים, מכנסיים קצרים

קְצַר רְאִייָה

קָצָר ולעניין

 

פתגם:

הזמן קצר והמְלָאכָה מרובה – יש הרבה עבודה ומעט זמן

 

 

הערך קצר נמצא בידיעות:

 08.03.1819.03.1820.03.18, 02.07.20, 02.08.21, 21.10.21, 18.01.22, 02.03.22, 02.08.22, 02.11.23, 27.12.23

 

 

קצר (פועל)

קָצַר – חתך שיבולֵי תְבואה

(בהשאלה) הֵמִית (בחרב)

(בהרחבה) זכה בשפע, כגון 'קצר תהילה'

קָצִיר – הפעולה החקלאית של קְצירת השיבולים, חיתוך ואיסוּף של שיבּוֹלי התבואה, תבואה קצורה, העונָה שקוצרים בה את התבואה, harvesting

פתגם: הזורְעִים בְּדִמְעָה ברינה יִקְצוֹרוּ

 

הערך קצר נמצא בידיעות: 05.06.24