Browsing Archives

י״ג בטבת תשפ״א 28.12.20

מחצות נפטרו 9 חולי קורונה ואובחנו 3,690 נדבקים

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו 3,690 חולי קורונה חדשים בישראל. בישראל 36,888 חולים פעילים, 1,019 מתוכם מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ. מצבם של 602 מוגדר קשה ו-147 מחוברים למכונות הנשמה. מפרוץ המגפה ועד היום מתו בישראל 3,247 חולי קורונה, תשעה מהם היום.

ישראל בסֶגֶר: מַחְסוֹמִים בדרכים

מדינת ישראל נכנסה אתמול אחר הצהריים לסֶגֶר שלישי. מַעֲרֶכֶת החינוך פועלת, המִסְחָר סגור, אסור להִתרחק מהבית למרחק של יותר מקילומטר, אסור לִשְהוֹת בבית של אדם אחר, אסור להִתְקַהֵל.

המשטרה תֶאֱכוֹף את הסֶגֶר. בכבישים ברחבי הארץ תַצִיב המשטרה 21 מַחסומים בשְעות היום ו-380 מַחסומים לֵילִייִם. השוטרים יִבְדְקו נהגים בְּאוֹפֶן אַקְרָאִי, יטִילו קְנָסות וִיחַלקו מסֵכות.

יום שני י״ג בטבת תשפ״א 28.12.20


06:10: ישראל נכנסה אתמול לסֶגֶר שלישי

06:10: המשטרה מַצִיבָה מַחְסוֹמִים בדְרכים: 380 מַחסומים לֵילִיים ו-21 מַחסומים בשעות היום

06:10: בניגוד להחלטת הממשלה, ועדת החינוך של הכנסת הֶחליטה: ביִישובים ירוקים וצהובים כל התלמידים יִלמדו בגנים ובבתי הספר; ביִישובים אדומים וכְתוּמים: תלמידֵי ה'-י' יִלמדו מרחוק וכל שאר התלמידים יִלמדו בכיתות

06:10: הִסתדרות המורים דורשת לְחַסֵן את המורים והגננות

06:10: מִבצע 'לָתֵת כָּתֵף' מִתרחב: יותר מ-300 אלף ישְׂרְאליים כבר חוּסְנוּ, כ-80 אלף חוּסְנוּ אתמול

06:10: היום מתחיל מִבצע החיסונים בצה"ל

06:10: הנשיא טראמפ חתם על חבילת סִיוּעַ קורונה לאמריקנים: 600 דולר לאדם

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 3,225

06:10: אתמול אוּבחנו 2,239 נִדבקים חדשים בקורונה

06:10: בישראל נכון לאתמול: 34,366 חולים פעילים, 1,041 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 587 מהם במצב קשה ובהם 147 חולים מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: 1.780 מיליון מתים, 81.258 מיליון נִדבקים

06:10: התחזית: בלי שינוי בטמפרטורות, יְנַשְבו רוחות מִזרחיות

משרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!