Browsing Archives

קרע

קָרַע – חתך במשיכה את הנייר או הבד לחתיכות קטנות

השורש: ק.ר.ע

שם הפועל: לִקְרוֹעַ

שם הפעולה: קְרִיעָה

שם עצם: קֶרַע

ביהדות:

קָרַע קְרִיעָה – התאבל על מת. בהלוויה בבית העלמין קורעים לבני המשפחה של המת את החולצה שהם לובשים.

בסלנג:

קְרִיעָה – דבר קשה מאוד.

 

דוגמאות:

הילד קרע את הדפים בספר. ההורים כעסו.

המבחן היה קריעה. שלוש שעות!

הוא נוהג מהר מאוד. 'קורע' את הכביש.

יש קֶרַע בין ההנהלה לעובדים.

 

הערך קרע נמצא בידיעות: 09.03.1713.06.1819.07.18, 17.03.21, 07.04.21, 26.10.21, 10.12.23, 24.01.24, 10.04.24