Browsing Archives

קרן

קֶרֶן – קו אור

רבים: קַרנַיִם

קרן שמש

קרן קיימת לישראל

 

קֶרֶן –  Foundation

רבים: קְרָנוֹת

קרן קיימת לישראל

קרן הון

קרן פנסיה

 

קֶרֶן – כלי נגינה, horn

קֶרֶן פינה

 

הערך קרן נמצא בידיעות: 13.09.1601.01.1711.12.1718.12.1807.02.1923.06.19, 04.05.20, 01.07.20, 17.11.20, 04.05.21, 20.01.22, 22.03.22, 12.02.24, 29.02.24

 

קרן היסוד

קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל היא המוסד הכספי המרכזי לפעולותיה של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל, המרכז את כל המגביות בחו"ל (למעט בארצות הברית) לאיסוף תרומות לבניין ישראל.

 

הערך קרן היסוד נמצא בידיעות: 23.07.1824.07.1811.11.1818.07.19, 05.09.19, 19.02.20, 24.02.20

 

 

קרן קיימת לישראל

קרן קיימת לישראל (קק"ל) 

קרן קיימת לישראל (קק"ל) היא ארגון ציוני שנוסד ב־1901, כאמצעי לאיסוף

כספים מיהודים לשם קניית קַרקָעוֹת בארץ ישראל וְהַכשָרָתָן לְהִתייַשבוּת יהודית.

מאז קום המדינה היא עוסקת במפעלי יִיעוּר, פְּרִיצַת דרכים, הַכשָרָת קַרקַע וחינוך.

 

 פסל, בעיצובו של אליעזר ויסהוף, המוצב על ידי הקרן הקיימת ביערותיה, לציון כי המקום יוער על ידי הקרן.

(אלמוג, ויקימדיה)

 

משמעות הסמל

בסמל קק"ל 3 צבעים: חום, ירוק וכחול. החום מסמל את הקשר לקרקע,

הירוק מסמל את אחריות הקק"ל לייעור והכחול מסמל את המים. קק"ל לקחה

 על עצמה אחריות לשיקום נחלים ולאגירת מים כדי לסייע להתיישבות.

 

סמל קק"ל (ויקיפדיה)

 

הערך קרן קיימת לישראל (קק"ל) נמצא בידיעות: 16.05.16, 06.04.1718.04.1714.05.18, 05.09.1910.11.19, 22.04.21, 02.04.22