Browsing Archives

קיבל

קִיבֵּל – הסכים לקבל 

השורש: ק.ב.ל

שם הפעולה: קַבָּלָה

קַבָּלַת שבת

קַבָּלַת פָּנִים – טקס לכבוד אנשים שמגיעים

קַבָּלַת קָהָל – האזרחים יכולים לבוא למשרד ציבורי ולקבל שירות מעובדי המשרד

לְקַבֵּל – כשמישהו נותן למישהו משהו. האחד נותן. השני מקבל.

פירוש נוסף: להסכים, וגם: להסכים להכניס מישהו לארגון, לבית ספר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּל

מתקבלים לקורס, לאוניברסיטה

שם תואר: מְקוּבָּל

אדם מקובל בחברה – כולם אוהבים ומעריכים אותו

מְקוּבָּל עליי – אני מסכים. לא מְקוּבָּל עליי – אני לא מסכים!

דוגמאות:

הוא קיבל את המכתב של ההורים שלו, אבל לא קיבל את הבקשה שלהם שיחזור לארץ.

המנהל קיבל את כל ההצעות של העובדים. הוא דָחָה את רוב ההצעות וקיבל רק את ההצעה בנושא הפנסיה.

הוא עבר את הבחינות בהצלחה והתקבל ללימודים.

 

הערך קיבל נמצא בידיעות:

 26.09.1620.12.1616.08.1728.09.1717.10.1729.10.1730.10.17,

 10.11.1721.06.18,

27.06.1812.07.1818.07.1819.07.1816.10.1818.10.1825.10.1829.10.18

26.11.1829.11.18

16.12.1827.12.1803.01.1904.02.1927.02.1904.03.1912.03.1918.0319

01.04.1908.04.1910.04.1930.05.19

14.07.19, 18.07.19, 08.08.19, 01.09.20, 10.09.20, 01.12.20, 10.12.20, 03.01.21, 02.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 26.07.21, 27.07.21, 29.07.21, 02.11.21, 04.11.21, 18.11.21, 14.12.21, 02.02.22, 17.02.22, 07.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 02.06.22, 03.07.22, 13.07.22, 14.07.2203.08.22, 26.11.23, 07.02.24, 11.02.24, 19.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיבץ

קִיבֵּץ – אסף וחיבר יחד

השורש: ק.ב.ץ

שם הפועל: לְקַבֵּץ

שם הפעולה: קִיבּוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּץ

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת: העם היהודי מִתְקַבֵּץ יחד מכל העולם

 

הערך קיבץ נמצא בידיעות: 20.12.1620.11.1719.03.1819.07.18, 02.09.21, 25.02.24, 03.03.24, 16.04.24