Browsing Archives

קיבץ

קִיבֵּץ – אסף וחיבר יחד

השורש: ק.ב.ץ

שם הפועל: לְקַבֵּץ

שם הפעולה: קִיבּוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּץ

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת: העם היהודי מִתְקַבֵּץ יחד מכל העולם

 

הערך קיבץ נמצא בידיעות: 20.12.1620.11.1719.03.1819.07.18, 02.09.21, 25.02.24, 03.03.24, 16.04.24