Browsing Archives

קירה

קִירָה , קֵרָה – בנה תִקרָה
השורש: ק.ר.ה
שם הפועל: לְקָרוֹת

שם הפעולה: קִירוּי

קוֹרָה – לוח עץ

חנייה מְקוּרָה – חנייה שיש מעליה תקרה

בריכה מְקוּרָה – בריכה שיש מעליה תקרה

קוֹרַת גג – בית

בספורט: קורה – לוח עץ שעושים עליו תרגילים של שִיווּי משקל

 

הערך קירה נמצא בידיעות: 14.07.1606.09.17

 

קירח

קֵירֵחֵ – אין לו שֵׂעָר על הראש

השורש: ק.ר.ח

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַקְרִיחַ

קָרַחַת – החלק שאין בו שֵׂעָר

קָרַחַת היַעַר – אזור בלי עצים בתוך היער

פתגם:

קֵירֵח מִכָּאן ומִכָּאן – רצה שני דברים ובסופו של דבר נשאר בלי כלום

 

הערך קירח נמצא בידיעות: 18.01.18

 

 

קירח מכאן ומכאן

המשמעות:

מפסיד מכל הצדדים. מפסיד הכול.

קֵירֵח – בלי שיער בראש –  bald

דוגמה:

הוא חשב שיצליח גם לסיים את התואר בשנתיים וגם להמשיך בתפקיד בעבודה. אך הוא יצא קֵירֵחַ מִכָּאן וּמִכָּאן. הלימודים נמשכו ארבע שנים ופיטרו אותו מהעבודה כי לא הצליח בתפקיד.

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף ס', עמוד ב'